ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 15:36
ޕޮކެމަން ފަދަ މަޝްހޫރު ކާޓޫން ކެރެކްޓަރތައްވެސް ވަނީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން ދައްކާލާފައި
ޕޮކެމަން ފަދަ މަޝްހޫރު ކާޓޫން ކެރެކްޓަރތައްވެސް ވަނީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން ދައްކާލާފައި
ރޮއިޓާސް
ޗިކާގޯ ފަރ ފެސްޓިވަލް
ޗިކާގޯ ފަރ ފެސްޓިވަލަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން
 
ޕޮކެމަން ފަދަ މަޝްހޫރު ކާޓޫން ކެރެކްޓަރތައްވެސް ވަނީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން ދައްކާލާފައި
 
ހަތަރު ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މި ޙަރަކާތް ނިންމާލާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު
 
އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ފެސްޓިވަލް ބަލާލުމަށް އެތަނަށް އެއްވެފައި

ޗިކާގޯގައި ކުރިއަށްދިޔަ ފަރ ފެސްޓިވަލަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަޤްބޫލުކަން މިވަނީ ލިބިފައެވެ.

ޗިކާގޯގެ މެދުތެރޭ ހުޅަނގުގެ ސަރަޙައްދެއްކަމަށްވާ ރޯސްމައުންޓުގައި މި ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވަނީ ފެސްޓިވަލް ބަލާލުމަށް އެތަނަށް އެއްވެފައެވެ.

އެކި ޖަނަވާރުންނާއި އެފަދަ ކެރެކްޓަރތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ކުރިއަށްދާ މި ފެސްޓިވަލަކީ ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ފެސްޓިވަލްކަމަށް އެކަން އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

ހަތަރު ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މި ޙަރަކާތް ނިންމާލާފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ޕޮކެމަން ފަދަ މަޝްހޫރު ކާޓޫން ކެރެކްޓަރތައްވެސް ވަނީ ފެސްޓިވަލްގެ ތެރެއިން ދައްކާލާފައެވެ.

މިއީ އެންމެން އެއްވެގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވަރަށްވެސް ހިތްގައިމު ފެސްޓިވަލްއެއް، އެންމެންވެސް މި ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެލުން ރަނގަޅު، މިތަނުން އެންމެންނަށްވެސް އެމީހަކާ ގުޅޭ ޒާތުގެ ކެރެކްޓަރ އަކާ ކަނެކްޓް ކޮށްލެވިދާނެ
މިޑްވެސްޓް ފަރފެސްޓް 2022 ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރޮގްރާމިންގ ސާރާ

 މިޑްވެސްޓް ފަރފެސްޓް 2022 ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރޮގްރާމިންގ ސާރާ ބުނާ ގޮތުގައި، މި ފެސްޓިވަލްގައި މިއަހަރު 50ށް ވުރެ ގިނަ ޤައުމުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިއީ ޒަމާނުއްސުރެ މުހިއްމު ތާރީޚަކާއި ސަޤާފަތެއް އޭގެ ފަހަތުގައި ފޮރުވިފައިވާ ޙަރަކާތެއްކަމަށް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ޙަރަކާތުގައި އެކި ޤައުމުތަކުގެ މީހުން ބައިވެރިވާއިރު، މިއީ އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް ބަދަހި ކުރުމަށްވެސް މުހިއްމު ޙަރަކާތަކަށް އޮންނަނީ ވެފައެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް