ކ. މާލެ
|
30 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 13:42
ޖެސިންދާ އާޑަން އަދި ސަނާ މެރިން
ޖެސިންދާ އާޑަން އަދި ސަނާ މެރިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ނިއުޒިލަންޑް އަދި ފިންލަންޑެގެ ވެރިން
ނިއުޒިލަންޑް އަދި ފިންލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
ދެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވީ ޒުވާން އަންހެން ލީޑަރުންނަށް ވާތީ ނޫން ކަމަށް ދެބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައިވޭ

މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ފިންލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރު ސަނާ މެރިން ނިއުޒިލަންޑަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިއީ ފިންލަންޑުގެ ޕްރައިމް މިނިސްޓަރަކު ނިއުޒިލަންޑަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުކަމަށް ވެއެވެ.

ނިއުޒިލަންޑުގެ ވެރިރަށް އޯކްލަންޑަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ބޮޑުވަޒީރު ޖެސިންދާ އާޑަންއާއެކު ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ދެ ބޭފުޅުންވެސް ވަނީ، އެ ދެބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވީ ޒުވާން އަންހެން ލީޑަރުންނަށް ވާތީތޯ ނޫސްވެރިޔަކު ދެންނެވި ސުވާލަށް އެއީ ތެދެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވިދާޅުވީ ދެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރެއްވީ މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށާއި ފިރިހެން ދެ ލީޑަރުން ބައްދަލުކުރައްވާއިރު އެގޮތަށް ސުވާލު ނުކުރަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ. ދާދި އެއް އުމުރެއްގެ ދެބޭފުޅުން ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި ނިއުޒިލަންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޖޯން ކޭ ބައްދަލުކުރެއްވި އިރު، އެކަން ހިނގީ ދެ ބޭފުޅުން އުމުރުގެ ގޮތުން ގާތްވީމަ ކަމަށް އެކަކުވެސް ސުވާލު ނުކުރާ ކަމަށް ޖެސިންދާ އާޑަން ވިދާޅުވި އެވެ.

އުމުރުފުޅުން 37 އަހަރުފުޅުގެ ސަނާ މެރިން އާއި އުމުރުފުޅުން 42 އަހަރުފުޅުގެ ޖެސިންދާ އާޑަން ބައްދަލްވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަހު ވަނީ ބައިލެޓަރަލް ވާހަކަތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ. މިގޮތުން އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އެހެންވެސް ދާއިރާތަކުން ދެގައުމުގެ ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝަވަރާ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާ މުދަލުގެ އަގުބޮޑުވަމުންދާ ދިއުންފަދަ މުހިންމު މައުލޫއު ތަކަށް ދެލީޑަރުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ. އަދި ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގައި ޔޫކްރެއިނަށް ތާއީދުކުރުން މަތީ ތިއްބަވާނެ ކަމަށް ދެ ލީޑަރުން ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އީރާނުގައި މިވަގުތު ކުރިޔަށްދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ދެ ބޭފުޅުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވެއެވެ. އީރާންގައި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް ގޮވާލާ މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ހިއްވަރުގަދަ އަންހެނުންގެ ހާލަތާމެދު ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ދެލީޑަރުން ވެސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަންކަމާ ގައުމުތަކުން ގުޅިގެން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޒުވާން ބޮޑުވަޒީރުގެ ލަގަބު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ސަނާ މެރިން ފިންލަންޑުގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އުމުރު ފުޅުން 34 އަހަރުފުޅުގައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް