ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މާލެ ލީގު

ދެވަނަ ބުރުގައިވެސް ގްރީން ސްޓްރީޓަށް ވެލެންސިއާއަތުން ޕޮއިންޓެއް

  • ފުރަތަމަ ބުރުގައިވެސް މިދެޓީމް އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • މެޗު އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ގްރީން އޮތީ ތާވަލުގެ 3 ވަނާގައި

ކ. މާލެ | 25 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 19:00 | 1,710

ގްރީން ސްޓްރީޓް އާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގްރީން ސްޓްރީޓް

އެސްޓީއޯ މާލެ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައިވެސް ގްރީން ސްޓްރީޓަށް ވެލެންސިއާއަތުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ވެލެންސިއާ އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރި މެޗް އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފެށިގެން ފުރަތަމަ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ވެލެންސިއާ އިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ބޯޅަ ހިފަހައްޓައި ހަމަލާއެއް އުފައްދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅުގައި ލަނޑެއް ޖަހައި މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ 7 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބިދޭސީ ފޯވާޑް ގޮޑްފްރޭ ވެސްޓެވެ. މިއީ ގްރީން ސްޓްރީޓްގެ އޭރިއާގެ ތެރެއިން ވެލެންސިއާގެ އަލީ ހަމްދާނަށް ގްރީން ސްޓްރީޓްގެ ކުޅުންތެރިއަކު ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ރެފްރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް އެޓީމަށް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ 20 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުގެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާ ޕްރިންސް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގްރިންގެ ޑިފެންޑަރަކު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް ލިބުނު ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ހިފައި ގްރީން ސްޓްރީޓުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ޔޫކްރެއިންގެ ކުޅުންތެރިޔާ ސޮބޮލް އިލިއާއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރީ ވެލެންސިއާގެ ޑިފެންޑަރަކަށް ބޯޅަ ރަނގަޅަށް ސާފުކޮށް ނުލެވިގެން އުޅެނިކޮށް އޭނާއަށް ބޯޅަ ލިބުމުން ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯލަ ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ފަރާތުން މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ފެނިގެން ގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ދިޔައީ އެހެން މެޗުތަކުގައި ފެންނަ ވަރަށްވުރެ ދަށް ކުޅުމެކެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ވެލެންސިއާއަށް ވަނީ ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނެގުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. އެޓީމަށް ލިބުނު ކޯނަރަކުން ވެސްޓް ބޮލުން ފޮނުވާލި ބޯޅަ ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ އިލިއާ ދިފާއުކުރީ ގޯލުގެ ރޮނގުމަތިންނެވެ. މި ބޯޅައަށްފަހު ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1-1 އިން ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ދެޓީމުންވެސް ވަނީ ލީޑު ނެގުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދެޓީމަށްވެސް ވަނީ ލީޑު ނެގުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރު ވެފައެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވީ ދެޓީމް އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

މި ނަތީޖާއާއި އެކު ގްރީން ސްޓްރީޓުން އަދިވެސް އޮތީ ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ 3 ވަނަ މަގާމުގައެވެ. އެޓީމު ކުޅުނު 10 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 20 ޕޮއިންޓެވެ. ވެލްނެސިއާވެސް 10 މެޗު ކުޅެފައި ވާއިރު އެޓީމަށް ލިބިފައިވަނީ އެންމެ 2 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި އެޓީމަށް ބާކީ 4 މެޗު އޮތްއިރު އެޓީމުން ޖެހޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ މާލެ ލީގުން ޖާގަ ހޯދުމަށް މާލެ ލީގު ޕްލޭއޮފްގައި ކުޅޭށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.