ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 16:58
އަޝްރަފް އަލީ
އަޝްރަފް އަލީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ހޯމް މިނިސްޓްރީ
ހޯމް މިނިސްޓަރުގެ ނައިބަކަށް އަޝްރަފު އަލީ
އަޝްރަފު ކުރިން ހުންނެވީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި

މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒްގެ ނައިބުގެ މަގާމަށް ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ކުރީގެ ރައީސް އަޝްރަފް އަލީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު، ގއ. ނިލަންދޫ، ލިލީމާގޭ، އަޝްރަފް އަލީ އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

އަޝްރަފް ޢަލީ ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން 2016 ވަނަ އަހަރު މާސްޓަރސް ޑިގްރީ އިން ލެންގުއޭޖެ އެންޑް ކަލްޗަރ ހާސިލްކުރައްވާފައެވެ.

މި މަޤާމަށް ޢައްޔަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން އަޝްރަފް ޢަލީ ވަނީ އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރގެ ޑީންގެ މަޤާމާއި، އަލިމަސް އެކަޑެމީގެ ރައީސްގެ މަޤާމާއި، ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑެމީގެ ރައީސްގެ މަޤާމު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އަޝްރަފް އަލީއަށް ވަނީ ސާކް ލިޓްރަރީ އެވޯޑް 2019 ވަނަ އަހަރު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް