ހޯމަ 19 އޯގަސްޓު 2019
09 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ދިރާގު

ދިރާގުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

  • ހަދިޔާ ބަހާފައިވަނީ ކުޑަކުދިން ޖަމާވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 11:58 1,353

ދިރާގުން ބޭއްވި އީދު ހަދިޔާގެ ހަރަކާތްތައް - ދިރާގު

އީދު ނަމާދަށް ފަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ދިރާގުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފިއެވެ.

ދިރާގުންބުނީ ހަދިޔާ ބެހުމުގައި ދިރާގު މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވި  ކަމަށާއި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ދިރާގު ރީޖަނަލް ސެންޓަރުތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާ އަށް ސަރަހައްދެއްގައި އީދު ހަދިޔާ ބެހުމުގެ ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމުގައެވެ. އަދި އީދު އުފާ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާ ބަހާފައިވަނީ ކުޑަކުދިން ޖަމާވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަމަށް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.


އީދު ހަދިޔާ ބެހުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮންނަ ސަގާފަތެއްކަމަށާއި މިފަދަ ހަދިޔާތައް ބެހުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިވެ، އެންމެންނަށް އީދު އުފަލުގައި ބައިވެރިވުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުސަތެއްކަމަށްވެސް ދިރާގުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ އީދުގައިވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންތެރި ހަދިޔާތަކެއް ދެވުމަކީ ދިރާގު މުވައްޒަފުންނަށް ލިބުނު އުފަލެއްކަމަށާއި ކުޑަކުދިން ހަރަކާތްތެރި ކުރުވުމާއި ހިމާހަތް ކުރުމަކީ ދިރާގުގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ވަރަށްބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ދިރާގުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ދިރާގުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފިތުރުޢީދާ ގުޅިގެންވެސް ކުޑަކުދިންނަށް ޢީދު ހަދިޔާ ބަހާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް