ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް

ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް: ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ޕޯޗުގަލް ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފި

  • ޕޯޗުގަލް ވަނީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދާފައި
  • ޕޯޗުގަލް އެއްވަނަ ހޯދީ ނިއުޒިލޭންޑް ބަލިކުރުމަށްފަހު

ކ. މާލެ | 25 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 07:21 | 2,119

ޕޯޗުގަލްގެ ރޮނާލްޑޯ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެޓީމު ކުޅުންތެރިންނާއެކު އުފާފާޅުކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕްގައި ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނަ ހޯދާ ޕޯޗުގަލް މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

ޕޯޗުގަލް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ ހޯދީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ނިއުޒިލޭންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު މެކްސިކޯއާ ވާދަކޮށް 0-4 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

ރަޝިއާގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޕޯޗުގަލް އިންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ފުލުފުލުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ.

ޕޯޗުގަލް އިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 33 ވަނަ މިނެޓުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ޕޯޗުގަލް ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ޕޯޗުގަލް އިން ދިޔައީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. އެގޮތުން 37 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕޯޗުގަލް އިން ވަނީ މެޗުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބެނާޑޯ ސިލްވާ އެވެ.

މި ލަނޑުތަކާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ނިއުޒިލޭންޑްގެ މައްޗަށް ޕޯޗުގަލް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެންވެސް ޕޯޗުގަލް އިން ދިޔައީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ.

ދެވަނަ ހާފްގައި ޕޯޗުގަލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެންޑްރޭ ސިލްވާ އެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރީ ރިކާޑޯ ކޮރެސްމާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުންނެވެ. މެޗުގެ އިތުރުވަގުތުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލުއިސް ނާނީ އެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕް އޭގެ އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ޕޯޗުގަލް ވަނީ ސެމީއަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ރަޝިއާ އަދި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު ނިމުނީ މެކްސިކޯ ކޮޅަށް ބުރަވެގެންނެވެ. އެގޮތުން މެކްސިކޯވެސް ވަނީ ހަތް ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައެވެ. އެޓީމު ދެވަނަ ބުރަށް ދަތުރުކުރީ ޕޯޗުގަލްއާ އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް ލަނޑުގެ ތަފާތުން ދެވަނައިގެ ގޮތުގައެވެ. މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިއާ ވަނީ ކަޓާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު މުހުސިނު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.