ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 08:02
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން
އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުން
އުރީދޫ
އުރީދޫ ފަން ރަން
ތަރުހީބު ބޮޑުވެ އުރީދޫ ފަން ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވާން އުރީދޫ އިން ދައުވަތު އަރުވާ
 
މި މަހުގެ 30 އާ ހަމައަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނެ

ތަރުހީބު ބޮޑުވެ، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ބާއްވާ އުރީދޫ ފަން ރަންގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ ގިނަ ބަޔަކު މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 30 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުރީދޫ ފަން ރަންގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭނީ އެ ކުންފުނީގެ އީ ކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމް، މޫލީ (http://ore.do/funrunkit) މެދުވެރިކޮށެވެ.

ހަ އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މި ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވާއިރު ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ މި ކުރު ދުވުމަކީ އަލަށް ދުވާ ފަރާތްތަކާއި އާއްމުކޮށް ދުވާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ބައިވެރިވުމަށް މަޖާވާނެ ދުވުމެއް ކަމަށް އުރީދޫ އިން ސިފަ ކުރެއެވެ. މި ދުވުމުގެ އަމާޒަކީ، ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް، ދުވުމަކީ މަޖާ އަދި އުފާވެރިކަން ގެނުވަދޭނެ ހަރަކާތެއްކަން އަންގައިދިނުން ކަމުގައި އުރީދޫއިން ބުނެއެވެ.

އުރީދޫ ފަން ރަންގައި ކޮންމެ ކިލޯމީޓަރެއް ދުވެ ނިމުމުން، ބެހެއްޓިފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގައި، ކުލަގައިގެ އިތުރުން ފެން އަދި މަޖާ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްދާނެއެވެ. މިއީ ވަކި ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ ރޭހަކަށް ނުވާތީ، ހިނގާފަ، ޖޮގްކޮށްފަ، ދުވެފަ ނޫނީ ނަށަމުން ވެސް މި ދުވުން ނިންމިދާނެއެވެ.

އުރީދޫ ފަން ރަން ކިޓްތައް ދެ ކެޓަގަރީއަކުން ލިބޭނެއެވެ. އެއީ ސްޓޭންޑަޑް ކިޓާއި ފަން ކިޓެވެ. ސްޓޭންޑަޑް ކިޓުގައި ފަން ރަން ޓީޝާޓް އަދި ރިސްޓްބޭންޑް ހިމެނޭ އިރު މި ކިޓުގެ އަގަކީ 100 ރުފިޔާއެވެ. 200 ރުފިޔާއަށް ލިބޭ ފަން ކިޓްގައި އުރީދޫ ފަން ރަން ޓީޝާޓްގެ އިތުރުން ރިސްޓްބޭންޑަކާއި، ފޮތި ދަބަސް އައިނު އަދި ބަންޑާނާ ހިމެނެއެވެ. 

މި ދުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 23 ޑިސެމްބަރު 2022 ގައި ހުޅުމާލޭގެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައެވެ. ތަޖުރިބާކާރު ދުވުންތެރިންނާއި، ދުވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުން އަދި އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ އެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އުރީދޫ ފަން ރަން ގައި ބައިވެރިވުމަށް އުރީދޫއިން ދައުވަތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް