ކ. މާލެ
|
15 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 20:36
ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް، ދެ އެސިސްޓެންޓު ކޯޗުންނާއެކު
ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް، ދެ އެސިސްޓެންޓު ކޯޗުންނާއެކު
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ޖަރުމަނުގެ ރުޑިގާއާއި މުލާ ފުރަތަމަ މެޗަށް ފިޓުވާނެ - ކޯޗު
 
ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ޖަޕާނާ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު އެންޓޯނިއޯ ރުޑިގާއާއި ފޯވާޑް ތޯމަސް މުލާ ފިޓްވާނެކަމަށް ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް ބުނެފިއެވެ.

މި ދެކުޅުންތެރިންވެސް މިހާރު ހުރީ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުޅުމާ ދުރުގައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައިވެސް ދެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބުދަ ދުވަހު އޮމާނާއެކު ކުޅޭ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައިވެސް މި ދެކުޅުންތެރިން ނުފެންނާނެއެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް އަންގާރަ ދުވަހު ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް ބުނީ، މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް އެ ދެ ކުޅުންތެރިންވެސް ފިޓްވާނެ ކަމަށެވެ. ފްލިކް ބުނީ ބަޔާންގައިވެސް ރަނގަޅު ފަރިތަކުރުންތަކެއް މުލާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވުމަކީ ލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ ކުރިން އޮތް ހަތަރު ދުވަހު ރުޑިގާ ޓީމާއެކު ފަރިތަކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންނަމަ މި ދެމަގާމު ވަރަށް ވަރުގަދަވާން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޖަރުމަނު ލައްވާލާފައި އޮތީ ޖަޕާން، ސްޕެއިން އަދި ކޮސްޓަރިކާއާއެކު ގްރޫޕް އީގައެވެ. ޖަރުމަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ޖަޕާނާއެވެ. މި މެޗު އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް