ބުދަ 28 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 11
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
މާލޭ ލީގު

ނިއު އަތުން ބަލިވީ ޑިފެންސް ލައިންގެ އެންމެ މީހެއް ހެދި ގޯސްތަކުން: ނިޒާމްބެ

  • ޓީސީ ކުޅުނު 10 މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗުން އެޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފައި

ކ. މާލެ | 24 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 19:40 | 1,739

ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބަލިވީ ޑިފެންސް ލައިންގެ އެންމެ މީހެއް ހެދި ގޯސްތަކުން ކަމަށް ޓީސީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފިއެވެ.

މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ޓީސީ ޓީމެއް ގޮތުގައި ނިއުއާ ދެކޮޅަށް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި، ބައިކޮޅަށް ގިނަ ލަނޑުތައް ވަނީ ޑިފެންސްލައިނުގެ އެންމެ ފަހަތަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިޔާގެ ފަރާތުން ފެނިގެންނުވާނެފަދަ ގޯސްތައް ހެދިގެން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ނުއުއާ އަޅާ ބަލާއިރު ޓީސީން ދެއްކީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ތައުރީފް ހައްގީވެސް ޓީސީ އަށް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ މެޗު ނިމުނު އިރު ނަތީޖާ ބުރަވީ ނިއު ކޮޅަށް ކަމަށާއި، އެހިސާބުން މެޗު ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެ މެޗަކީވެސް މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ ނިއު އަތުން ބަލިވިޔަސް ކުރިޔަށްވެސް އަދި މެޗުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި، ގަދަ ހަތަރެއްގައި ހިމެނި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުމަށް ޓީސީ އަށް ދޮރު ބަންދުނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ނިއުއާ ދެކޮޅަށް ޓީސީ ކުޅުނީ މިދިޔަ ދެ ސީޒަނުގައި އެޓީމު ދައްކަމުން އައި މޮޅު ކުޅުން ކަމަށާއި، އެ ކުޅުމާއެކު ގަދަ ހަތަރަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ޓީސީ ޖާގަ ހޯދާނެ ކަމަށެވެ.

ޓީސީ ވަނީ ލީގުގައި ކުޅުނު 10 މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ބާކީ ހަތަރު މެޗުން އެޓީމު ބަލިވިއިރު، ދެ މެޗުން އެޓީމު ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.