ކ. މާލެ
|
8 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 17:36
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުން
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ކޮވިޑުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކޮށްފި
 
މިހާތަނަށް ކޮވިޑުގައި ރާއްޖެއިން 309 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި
 
މުޅި ރާއްޖެެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 185،454 އަށް އަރައިފަ
 
އޮކްޓޯބަރު 328 މީހުންނަށް ކޮވިޑު ޖެހުނު

ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

އެ އެޖެންސީން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އަދި ކޮވިޑް-19 ފަދަ ބަލިތައް ރިޕޯޓް ކުރާ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރި ކޭސްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ނިމުނު އޮކްޓޯބަރު މަހު ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރު ކަމަށް އެ އެޖެންސީބް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވަނީ 185 މީހުންނަށެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހު އެ އަދަދު ވަނީ 328 އަށް އަރައިފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ އާ ވޭރިއަންޓުތައް ވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުން މިހާރު ފެންނަކަން ފާހަގަކޮށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ކޭސްތައް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އަބަދުވެސް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅުން މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ރޯގާގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރި ނަމަ އަވަހަށް ޓެސްޓް ކުރުމާއި އަންގައާއި ނޭފަތް ނިވާވާނެހެން މާސްކު އެޅުމާއި އާއްމު ތަންތަނުގައި އުޅޭއިރު ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމާއި ސައިބޯނި ލައިގެން ރަނގަޅަށް އަތް ދޮވުން ނުވަތަ ސެނިޓައިޒް ކުރުމާއި މީހުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނަށް ނުދިއުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ބަލިހެޖުމުން ނުރައްކާ ވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު މީހުން އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށާއި ކޮވިޑު ވެކްސިން ޖަހާ އުމުރުގެ ފަރާތްތަކުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކުރުމާއި ބޫސްޓަ ޑޯޒު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ވެސް އެޗްޕީއޭއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ބަލި ޖެހުމުން ނުރައްކާވާ މީހުންނާ ވީހާވެސް ދުރުގައި އުޅުމާއި ގޭގައި އުޅޭއިރުވެސް މާސްކު އެޅުމާއި ބަލިވެގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާއިރު ބަލި މީހާއާއެކު މާގިނަ މީހުން ނުދިއުމާއި ކުޑަކުދިންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި މާބަނޑު މީހުން ބަލި މީހުންނަށް ގޮވާލަން ނުދިއުމާއި ކޮންމެހެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ނޫނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުދިއުމަކީ ވެސް މިބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި އަށް ދުވަހުގެ ތެރޭ ކޮވިޑް ޖެހިގެން އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، މިދިޔަ މަސް ނިމުނު އިރު 16 މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މި މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާ ތެރޭ އެ އަދަދު ވަނީ 25 އަށް އަރައިފައެވެ.

މުޅި ރާއްޖެެއިން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 185،454 އަށް އަރައިފައެވެ. މިހާތަނަށް މި ބަލީގައި 309 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު 399،140 މީހުން ވަނީ ޖަހައިފައެވެ. މިއީ ވެކްސިން ޖެހޭ އާބާދީގެ 88.15 އިންސައްތައެވެ. ދެވަނަ ޑޯޒު 385،050 މީހުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާއިރު ބޫސްޓަރ ގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު 167،132 މީހުން އަދި ދެވަނަ ޑޯޒު 1،381 މީހުން ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، ހުމާއި ރޯގާ އާއި ޑެންގީ އަދި ފާނަބަސަންދު ފަދަ ބަލިތައް ވެސް އަންނަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ވަނީ މީގެ ކުރިން ބުނެފައެވެ. މިބަލިތަކަށް ވެސް އާންމުން ޚާއްސަ ސަމާލު ކަމެއް ދިނުމަށް ދަނީ އަންގަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް