ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017 އަންނަ ޖުލައި މަހު

  • މިއީ ދެވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ
  • މިއެކްސްޕޯގައި 26 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވޭ
  • ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވޭ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 24 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 06:34 1,670

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ 2017 - ޓްވިޓަރ

އަންނަ ޖުލައި މަހު ބާއްވާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ގެ އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކްސްޕޯ ކުރިއަށްދާނީ ޖުލައި މަހުގެ 6 ން 8 އަށް ކަމަށް ހައިރައިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

 

ހައިރައިޒިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މިއެކްސްޕޯގައި މިހާތަނަށް 26 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު އެކި ދާއިރާތަކުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައިވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މިއަހަރުގެ އެކްސްޕޯގައި ބައިވެރިވާއިރު ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކާއި އެއަރލައިންތަކާއި ގެސްޓްހައުސްތަކުގެ އިތުރުން ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުންވެސް ބައިވެރިވާނެއެވެ.

 

އެގޮތުން ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލްސް، ހޮލިޑޭ ކެރަލާ، ބޮންޑް ސަފާރީ އިންޑިޔާ، ތާއީ ޓޫރިޒަމް ބޯޑް، އަދި ލަންކާ ގެ ދި ކިންގްސްބަރީ ހޮޓެލް ހިމެނެ އެވެ.

 

އެކްސްޕޯ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތަފާތު ގިނަ އިނާމްތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މި އެކްސްޕޯގެ ތެރެއިން ކުރިއަށްދާ މަހާސިންތާގެ މަގްސަދަކީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިވެހިންނާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބޭރު މީހުނަށް ހިއްސާކުރުން ކަމަށް ހައިރައިޒުން ބުންޏެވެ.

 

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަކީ ދަތުރުކުރުމަށް ހާއްސަކޮށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މިފަދަ ފުރަތަމަ އެކްސްޕޯ ކަމަށްވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އެކްސްޕޯއަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ.

 

މިއީ ހައިރައިސް އިން ބާއްވާ ދެވަނަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް