ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
4 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 22:26
ފުނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވުން
ފުނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވުން
ސޯޝިއަލް މީޑިއާ
ފުނަދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއް އަދާ ހުލިވުން
ފުނަދޫ ފަޅުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައިފި
 
މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާ ނުވޭ
 
ފުނަދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯނީގައި ރޯވީ ކަރަންޓް ސޯޓެއްގެ ސަބަބުން

ށ.ފުނަދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް މަސް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާންރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައި ހުލިވެއްޖެއެވެ.

ފުނަދޫ ބަނދަރުގައި އޮތް ދޯނީގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 11:15 ހާއިރުއެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވެފައެއް ނުވެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ކަރަންޓު ޝޯޓެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް އެރަށު ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް އަލިފާން ރޯވަން ދިމާވި ސީދާ ސަބަބެއް އަދި ނޭނގޭކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

Advertisement

އަލިފާން ރޯވިތާ ކުޑަވަގުތުކޮޅެއްތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް އަލިފާންހިފާ އަލިފާންގަނޑު ވަރަށް ބޮޑުވިކަމަށާއި، އަދިކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ދޯނި އަނދައި ހުލިވިކަމަށްވެސް އެރަށުން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ.

އެ ދޯނީގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވުނީ ފުލުހުންނާއި އެރަށު މީހުން ކުރި މަސައްކަތުން އޭގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ފަހުންނެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި ޙާދިސާ ތަހުޤީޤު ކުރަމުން ދާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް