ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މާލޭ ލީގު

ނިއު އަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު، ޓީސީ ވަރުގަދަ ނަމަވެސް އެޓީމު ބަލިކުރަންޖެހޭ: ޓަވަރޭޒް

  • ގްރީން އަތުން 0-3 ގެ ނަތީޖާއިން ބަލިވި މެޗުން އަރައިގަންނަންޖެހޭ
  • ނިއުގެ ކުޅުންތެރިން ސަސްޕެންޝަނުން އަރައިގަތުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ

ކ. މާލެ | 23 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 19:36 | 2,527

ނިއުގެ ކޯޗު ޓަވަރޭޒް - ރާއްޖެއެމްވީ

ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑު ކަމަށާއި، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ވަރުގަދަ ނަމަވެސް އެޓީމު ބަލިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ ކޯޗު ޓަވަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޓަވަރޭޒް ބުނީ މެޗުތަކުން ނިއު ބަލިވަމުން އަންނާތީ އެޓީމަށް ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ޓީސީ މި މެޗާ ކުރިމަތިލާ އިރު އެޓީމު އެންމެ ފަހުން ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓީސީ ޓީމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަމުން ޓަވަރޭޒް ބުނީ އެޓީމަކީ އޭނާ ދެކޭގޮތުގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ޓީމެއް ކަމަށާއި، ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއްވެސް އެބަތިބި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ލީގުގައި މާޒިޔާ ޕޮއިންޓްތަކެއް ގެއްލުވާލުމާއެކު އެޓީމާ ފައި ހަމަކުރަން މިއީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި، މެޗުން މޮޅުވުން މުހިންމު ކަމަށެވެ.  

މެޗާ ކުރިމަތިލާއިރު، ނިއުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ސަސްޕެންޝަނުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ސަސްޕެންޝަނުން ސަލާމަތްނުވާ އެހެން ކުޅުންތެރިންވެސް އެބަތިބިކަމަށް ޓަވަރޭޒް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ޖުލައި މަހަށްފަހު ނިއު ވަރަށް ވަރުގަދަވާނެ ކަމަށާއި، މިހާރު ކުރިޔަށްދާނީ ތިބި ކުޅުންތެރިންނާއެކުގައި ކަމަށެވެ.

ޓީސީއާ ދެކޮޅަށް ނިއު ނިކުންނައިރު، ކުރީ ދެ މެޗުގައި ސަސްޕެންޝަންގައި ތިބި ނިއުގެ ކެޕްޓަން އިމްރާން މުހައްމަދު އާއި ގަލާޑޯ އަދި ޖަމައިލްގެ ސަސްޕެންޝަން ވަނީ ހަމަވެފައެވެ.

ނިއު އަދި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗު ފަށާނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 22:00 ޖަހާއިރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރުޝްދާ ރަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.