ކ. މާލެ
|
31 އޮކްޓޯބަރ 2022 | ހޯމަ 21:11
ކުވެއިތު އެއަރވޭސްގެ ބޯޓަށް ވީއައިއޭއިން މަރުހަބާ ކިޔަނީ
ކުވެއިތު އެއަރވޭސްގެ ބޯޓަށް ވީއައިއޭއިން މަރުހަބާ ކިޔަނީ
އެމްއޭސީއެލް
ކުވެއިތު އެއަރވޭސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފެށުން
ކުވެއިތު އެއަރވޭސް އިން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި
 
އެ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނީ އޭ320 މަރުކާގެ ބޯޓުތައް
 
އެ އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ހަފްތާއަކު ދެ ދަތުރު ކުރާނެ

ކުވެއިތުގެ ޤައުމީ އެއާލައިން ކަމަށްވާ، ކުވެއިތު އެއަރވޭސް އިން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފިއެވެ.

ކުވެއިތާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ޙާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި ކުވެއިތު އެއަރވޭސްގެ ފުރަތަމަ ބޯޓަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްއާއި، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ތޯހާއެވެ.

ކުވެއިތު އެއަރވޭސްގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގައި ޖައްސާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 7:15 ގައެވެ. އެ ބޯޓަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ވަނީ ހާއްސަ ވޯޓަރ ސެލިއުޓަކުން މަރުހަބާ ކިޔައިފައެވެ. އަދި އެ ބޯޓުން ރާއްޖެ ޒިޔަރާތްކުރި ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވަނީ ސަގާފީ ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތަކުންނެވެ.

ކުވެއިތު އެއަރވޭސްގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ މައިސޫމް ވިދާޅުވީ އެ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ ޔޫރަޕްގެ ފްލައިޓްތައް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައިކަމަށެވެ. އަދި  ކުވެއިތު އެއަރވޭސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުމުން ޔޫރަޕުން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފަތުރުރުވެރިންނަށް އިތުރު ފަސޭހައެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށާއި ނޮވެމްބަރުގައި ފަށާ ވޯލްޑްކަޕާއެކު މެދުއިރުމަތީގެ ފްލައިޓްތަކަށް ބާރުބޮޑުވެގެންދާ އިރު ކުވައިތު އެއަރވޭސްގެ ސިދާ ދަތުރުތަކާއެކު ރާއްޖެއަށް އައުމަށް އިތުރު ދޮރެއް ހުޅުވިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ކުވެއިތުން ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ހަފްތާއަކު ދެ ދަތުރު ކުރާނެއެވެ. މި ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާނީ އޭ320 މަރުކާގެ ބޯޓެވެ. މިއީ 150 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓުތަކެވެ.

ކުވެއިތު އެއަރވޭސް އިން މެދު އިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކަށާއި، އެފްރިކާ، ޔޫރަޕް، އޭޝިއާ ޕެސިފިކް އަދި އުތުރު އެމެރިކާއަށްވެސް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ކުރެއެވެ. މެދު އިރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު އިތުރުވަމުން އަންނަ އިރު، ކުވެއިތު އެއަރވޭސް އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފެށުމުން، އެ ސަރަހައްދުން ފަތުރުވެރިން އަންނަ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.

ފިނިމޫސުމާއި ގުޅިގެން ގިނަ އެއަރލައިންތަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ މުހިންމު ހިއްސާދާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އެމްއޭސީއެލް އިން މަސައްކަތްކުރަނީ ގިނަ އެއަރލައިންތަކުން ވީއައިއޭއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސެމަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި އެއަރޕޯޓުން ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޙިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ރަގަޅުކޮށް އެއަރޕޯޓްގެ ފެސިލިޓީތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް