ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ޗާޓައިމް

"ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް ރާއްޖެއަށް، ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ!

  • "ޗާޓައިމް" ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ ޖޫން 26 ގައި
  • މިހާރު ދުނިޔޭގެ 30 ގައުމެއްގައި "ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް ހުރޭ

ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
thahavahyd

ކ. މާލެ 23 ޖޫން 2017 | ހުކުރު 13:15 4,121

ޗާޓައިމްގެ ބުއިންތަކެއް: ރާއްޖޭގައި ޗާޓައިމް ފްރެންޗައިޒް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިއަންނަ ހޯމަދުވަހު - ގޫގުލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ބަބުލް ޓީ ފްރެންޗައިޒް ކަމަށްވާ "ޗާޓައިމް" ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފިއެވެ.

"ޗާޓައިމް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފޭސްބުކް ޕޭޖް އަދި ޓްވިޓާގައި ބުނެފައި ވަނީ އެތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުކަމަށެވެ. 

ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް ވިއުއިން ޕްލެޓްފޯމް ތިރީގައި ހުންނަ "ޗާޓައިމް" އިން ޚިދުމަތްދޭތާ މިހާރު ދެތިން ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ.  

އެހެން ނަމަވެސް އެތަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވަނީ ޖޫން 26 ގައެވެ.

މުޅިދުނިޔޭގައި "ޗާޓައިމް" ގެ ފްރެންޗައިޒް 30 ގައުމެއްގައި އަދި 1002 ޚިދުމަތް ދޭ ތަން ހުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޗައިނާ، މެލޭޝިއާ، ކެނެޑާ، ފިލިޕީންސް، އިންޑިއާ، ތައިލޭންޑް ހިމެނެއެވެ.

"ޗާޓައިމް" އިން އުފައްދަނީ އެކި ވައްތަރުގެ ބުއިންތަކެވެ.

ތަފާތު އެކިވައްތަރުގެ "ފްލޭވާ ޓީ"އާ އެކު ފެށި "ޗާޓައިމް" އިން މިހާރު ވަނީ ތަފާތު ޖޫސް، ކޮފީ އަދި ސްމޫތީސް ގެ ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައެވެ.  "ޗާޓައިމް" ގެ ހެޑްކުއާޓާ ހުންނަނީ ތައިވާނުގެ ޒޫބެއިގައެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި "ޗާޓައިމް" ގެ ފައުންޑާއަކީ ހެންރީ ވެންގެވެ.

ރާއްޖޭގައި "ޗާޓައިމް" ތައާރަފް ކުރަނީ ނިއުޕޯޓާ ގުޅިގެންނެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް