ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
މާލެ ލީގު

ފެނިގެންދާނީ ތަފާތު ގޭމެއް، ޓީސީގެ ސްޓައިލް އޮތީ އެއްކޮށް ބަދަލުވެފައި: ނިޒާމްބެ

  • ނިއުއާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗް އޮންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގަ
  • މިއީ ބްރޭކަށްފަހު މި ދެޓީމް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗް

ކ. މާލެ | 22 ޖޫން 2017 | ބުރާސްފަތި 19:45 | 1,771

ޓީސީގެ ކޯޗް އަހްމަދު ނިޒާމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ބްރޭކުގެ ބޭނުން ހިފައި ޓީސީގެ ގޭމް ޕްލޭނަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާނެ ކަމަށާއި، ޓީސީގެ ސްޓައިލް އެއްކޮށް ތަފާތު ވާނެކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗް އަހުމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ) ބުނެފިއެވެ.

ބޮޑު ބްރޭކަކަށް ފަހު އެސްޓީއޯ މާލެ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހު ޓީސީ އާއި ނިއުރޭޑިއަންޓް ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ކުރިން އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، ޓިސީ އިން ބްރޭކްގެ ބޭނުން ހިފާފައިވަނީ ހޮލިޑޭ ބްރޭކެއްގެ ގޮތުގައި ނޫން ކަމަށާއި، އެއާ ހިލާފަށް ރަނގަޅު ފަރިތަކުރުންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، އޭގެ ސަބަބުން ޓީމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ކުރިއެރުންތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ލީގު ފެށުނުއިރު ޓީމު އޮތް ހާލަތަށް އަލުން އާދެވިއްޖެ ކަމަށް ނިޒާމްބެ ބުންޏެވެ.

ނިޒާމް ބުނީ، ބްރޭކް އައީ ޓީސީގެ ކުޅުން ދަށްވުމަށްފަހު އަލުން ފޯމަކަށް އެޅެން ފެށި ދުވަސްކޮޅުގައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ބްރޭކުގެ ބޭނުން ރަނގަޅަށް ހިފައި ޓްރެއިނިން ބްރޭކަކަށް ހެދުމަށް ވަރަށް ކުރިން ވިސްނައިގެން ހުރިކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދެވަނަ ބުރު ފަށައިގެން އައުމުގައި މާބޮޑު އުނދަގޫ ތަކަކާއި ކުރިމަތި ވެދާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް ނިޒާމް ބުނެޏެވެ.

މެޗާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، މި މެޗުން ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދުން ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި، ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް އޮތްގޮތުން ކޮންމެ މެޗަކީވެސް ވަރަށް މުހިންމު މެޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ނިޒާމްބެ ބުނީ، ބާކީ އޮތީ އެންމެ 5 މެޗު ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެންމެ މެޗެއްވެސް ފަސޭހަ ކޮށްލެވެން ނެތް ކަމަށެވެ. ނިޒާމްބެ ބުނީ ޓީމުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއް ނޫޅޭ ކަމަށާއި، ކުރިން އަނިޔާގައި ހުރި އައްޒާމަށްވެސް އަލުން ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އާދެވޭވަރު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޮޑު ބްރޭކަކަށް ފަހު ލީގުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާއިރު، ޓީސީ އޮތީ 10 ޕޮއިންޓާއިއެކު ތާވަލުގެ 5 ވަނާގައެވެ. ޓިސީ އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ ނިއުރޭޑިއަންޓް އޮތީ 15 ޕޮއިންޓާއިއެކު ތާވަލުގެ 2 ވަނާގައެވެ.

ނިއުއާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާ މެޗް އޮންނާނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ރަސްމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.