ކ. މާލެ
|
18 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އަންގާރަ 17:52
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންނާއި އެޓެންޑެންޓުން
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ނަރުހުންނާއި އެޓެންޑެންޓުން
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ނަރުހުންގެ ޔުނިފޯމް
ހުރިހާ ސިއްހީ މަރުކަޒެއްގައި ނަރުހުންގެ ޔުނިފޯމު އެއް ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލު ކުރަނީ
 
އެޓެންޑެންޓުންގެ ޔުނީފޯމުވެސް ވަނީ ނޫ ކުލައަށް ބަދަލު ކޮށްފައި
 
މިހާރު ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމު ހުންނާނީ ފެހި ކުލައިގައި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންގެ ޔުނިފޯމު އެއް ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާ އެމަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ނަރުހުންގެ އިތުރުން އެޓެންޑެންޓުންގެ ޔުނިފޯމު ވެސް ސަރުކާރުން އަންނަނީ އެއް ޑިޒައިނަކަށް ބަދަލު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، ނަރުހުންގެ ޔުނިފޯމުގެ ކުލައިގެ ގޮތުގައި ހުދު ކުލައިގެ ބަދަލުގައި ފެހި ކުލަ ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު އެޓެންޑެންޓުންގެ ޔުނިފޯމުގެ ކުލައަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނޫ ކުލައެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު އާމިނަތު ޝަތުފާ "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މި ބަދަލު ގެނައުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ނަރުހުންގެ ޖަމިއްޔާއާ މަޝްވަރާ ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި ޑިޒައިން ފައިނަލް ކޮށްފައިވަނީ ވެސް އެ ޖަމިއްޔާއިން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޝަތުފާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިހާރު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކުން ވަނީ އާ ޑިޒައިނާ އެއްގޮތަށް ޔުނީފޯމުތައް ބަދަލުކޮށް އެ ޔުނީފޯމުތައް އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ. އަދި މިހާރު ބަދަލު ނުކޮށް ހުރި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުން ވެސް މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެ ބަދަލާއެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބަދަލު ސަރުކާރުން ގެންނަނީ އިތުރު ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅައިގެން ނޫން ކަމަށް ވެސް ޝަތުފާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން، މިއީ މިހާރުވެސް ނަރުހުންނަށް ލިބޭ ޔުނީފޯމު އެލަވެންސްގެ ތެރެއިން ގެންނަ ބަދަލެއްކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި އާއްމުކޮށް ނަރުހުން ބޭނުން ކުރަނީ ހުދު ކުލައިގެ ޔުނިފޯމެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް ބޮޑެތި ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ވަނީ އެތަންތަނުގެ ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމުތައް ތަފާތު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އައިޖީއެމްއެޗް އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި އޭޑީކޭ ފަދަ ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް