ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް

ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް: ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑުން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވިއިރު، މެކްސިކޯ އިން ނިއުޒިލޭންޑް ބަލިކޮށްފި

  • މެކްސިކޯ އިން ނިއުޒިލޭންޑް ބަލިކުރީ 1-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • ޕޯޗުގަލް އިން ރަޝިއާ ބައްދަލުކުރީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ކ. މާލެ | 22 ޖޫން 2017 | ބުރާސްފަތި 08:59 | 2,837

ޕޯޗުގަލް ކުޅުންތެރިން ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ލަނޑުން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވިއިރު، މެކްސިކޯ އިން ނިއުޒިލޭންޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރަޝިއާއާ ވާދަކޮށް ޕޯޗުގަލް މޮޅުވީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ރަޝިއާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޕޯޗުގަލް އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ވަނީ މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް މެޗުގެ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ރޮނާލްޑޯ އެވެ.

މި ލަނޑަށް ފަހު ވެސް ޕޯޗުގަލް އަށް ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ވަނީ ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ރޮނާލްޑޯ އަށް ލިބުނު ހުސް ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ރަޝިއާގެ މައްޗަށް ޕޯޗުގަލް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، ދެ ޓީ މަށް ވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ވަނީ ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާ އެކު ޕޯޗުގަލް ވަނީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ރަޝިއާ އޮތީ ކުޅުނު ދެ މެޗުން ލިބުނު ތިން ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ތިންވަނައިގަ އެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ ނިއުޒިލޭންޑް އަދި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-2 ގެ ނަތީޖާއިން މެކްސިކޯ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، މެކްސިކޯ ވެސް ވަނީ ހަތަރު ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ނިއުޒިލޭންޑް އޮތީ އެއްވެސް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި ގްރޫޕްގެ ފުލުގައެވެ.

ރަޝިއާގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންގޮސްފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީ ނިއުޒިލޭންޑުންނެވެ. މި ލަނޑު 42 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ވުޑް އެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން މެކްސިކޯގެ މައްޗަށް ނިއުޒިލޭންޑް ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މެކްސިކޯ އިން ވަނީ އެޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން 54 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖިމެނޭޒްގެ ލަނޑާއެކު އެޓީމުން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް މެކްސިކޯ އިން ދިޔައީ ލީޑު ހޯދުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުން ދިޔައީ ނިއުޒިލޭންޑްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތު ހޯދަމުންނެވެ.

މެކްސިކޯ އިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ 72 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕެރަލްޓާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. މި ލަނޑާއެކު މެކްސިކޯ ވަނީ ފަހަތަށް ޖެހި ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަނެ ނުދީ މެޗު ނިންމާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.