ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ކްލަބް އީގަލްސް

ދެވަނަ ބުރުގައި އީގަލްސްގެ ބޮބީ، ހަންނަ އަދި މުއްކި ނުފެންނާނެ: ސާންތި

  • ބޮބީ، ހަންނަ އަދި މުއްކިއަށް އީގަލްސް އިން ވަނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި
  • ބޮބީ، ހަންނަ އަދި މުއްކި ވަނީ ބައެއް ފުޓްސަލް މުބާރާތްތަކުގައި ކުޅެފައި

ކ. މާލެ | 22 ޖޫން 2017 | ބުރާސްފަތި 00:04 | 3,504

ކްލަބް އީގަލްސްގެ ރިހާމް އަބްދުލްޢަނީ (ބޮބީ) މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނާ ސަލާމް ކުރަނީ - މާޒިޔާ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް

މާލޭ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ރިހާމް އަބްދުލްޢަނީ (ބޮބީ)، ހަސަން ރާއިފް (ހަންނަ) އަދި އިބްރާހިމް މުބީން (މުއްކި) ނުފެންނާނެކަމަށް އީގަލްސްގެ ކޯޗު އިހުސާން އަބްދުލް ޢަނީ (ސާންތި) ބުނެފިއެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ސާންތި ބުނީ ބޮބީ، ހަންނަ އަދި މުއްކިއަށް މުހިންމުވީ ކްލަބަށްވުރެ ފުޓްސަލް ކުޅުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ކުޅުންތެރިން ނުލާ ދެވަނަ ބުރު ކުޅެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސާންތި ބުނީ ކްލަބުން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އެދޭނީ ފުރަތަމަ އެ ކުޅުންތެރިޔަކު އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އިސްލާހުކުރުމަށް ތަކުރާރުކޮށް ފުރުސަތު ދީގެންވެސް، އެކަމެއް އިސްލާހު ނުކުރުމުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ އީގަލްސްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާނީ އަހުލާގަށް ކަމަށާއި، ކްލަބުގެ އަހުލާގު ހިފެހެއްޓުމަށް އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށެވެ.

އެ ތިން ކުޅުންތެރިން ރިޕްލޭސްކުރަން އުނދަގޫވާނެ ކަން ފާހަގަކުރަމުން ސާންތި ބުނީ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ސްކޮޑުގައި ދެން ތިބި ކުޅުންތެރިނަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އެ ކުޅުންތެރިންނަށް ޓީމުގައި އަހުލާގު ހިފަހައްޓާވަރު މިހާރު އެނގިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ސާންތި ބުނީ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ސީޒަނާ ކުރިމަތިލަނީ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ކޮށްގެން ކަމަށާއި، އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފިޓްނަސް ލެވެލް ދަމަހައްޓައި ރަނގަޅަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުން، އެހެން ޓީމުތަކުން އޭގެ ފައިދާ ނެގުމަކީ އެދެވިގެންވާކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން ފުޓްސަލް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް ފުޓުބޯޅަ ނުކުޅެވޭނެކަމަށް ނިންމައި ހެދި ގަވައިދު ވަރަށް އަވަހަށް ވުޖޫދަށް ގެންނާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށާއި، އެ ގަވައިދާއިކު ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ސާންތި ބުންޏެވެ.

އީގަލްސްގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަނީ ނިމިގެންދިޔަ ކްލަބް މޯލްޑިވްސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައިވެސް ކުޅެފައެވެ. އެގޮތުން އެ މުބާރާތަށް އެ ކުޅުންތެރިން ހުސްކޮށްދީގެން އެޓީމުން ވަނީ ލީގުގައި ބައެއް މެޗުތައްވެސް ކުޅެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.