އާދީއްތަ 18 އޯގަސްޓު 2019
08 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 16
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ސީއެމްޑީ

ސީއެމްޑީއޭ އާ ވިމެން އޮން ބޯޑްސް އާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

  • މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަމްރީންކުރާނެ

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 21 ޖޫން 2017 | ބުދަ 20:50 1,395

ސީއެމްޑީއޭއާ ވޮބްސްއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫ އެއްގައި ސޮއިކުރުން - ރާއްޖެއެމްވީ

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ އިން ވިމެން އޮން ބޯޑްސް (ވޮބްސް) އާއެކު މެމޮރެންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

 

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގައި ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ބޯޑު ޑިރެކްޓަރުންނާއި ކުންފުނިތައް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް މިދާއިރާއަށް އަހުލުވެރިކޮށް ތަމްރީންކުރުމަށްޓަކައި ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމުވެ.

 

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސީއެމްޑީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީއީއޯ ނާދިޔާ ހަސަން އެވެ.  ވިމެން އޮން ބޯޑްސްގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ރައީސް ފާތިމަތު ޝަފީގާއެވެ.

 

މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުގައި ޖެންޑަރ ޑައިވަރސިޓީ ގާއިމްކުރުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި މިކަމަށް ދެމުން އަންނަ އިސްކަމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ.

 

އަދި މިކަންކަން ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކޮށް ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގައި މި.އެމް.އޯ.ޔޫގެ ދަށުން ދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ރާވާފައިވެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް