ކ. މާލެ
|
9 އޮކްޓޯބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:10
"މާލެ ފެހި" ފިހާރަ
"މާލެ ފެހި" ފިހާރަ
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި
ފިހާރަ ހުޅުވިއިރު 25 ބާވަތެއްގެ ގަސް ލިބެން އެބަހުރި
މިއީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ "އެއްލަކަ ގަސް" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގަސްތައް ބަލަހައްޓާ ހެއްދުމަށް ހުޅުވި ފިހާރައެއް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާލޭގައި ގަސް ވިއްކާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ހަފްލާއެއްގައި މި ފިހާރަ ހުޅުއްވައިދެއްވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒުއެވެ. މިއީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ "އެއްލަކަ ގަސް" ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ގަސްތައް ބަލަހައްޓާ ހެއްދުމަށް ހުޅުވި ފިހާރައެކެވެ.

"މާލެ ފެހި"ގެ ނަމުގައި މި ފިހާރަ ހުޅުވާފައިވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައެވެ. މި ފިހާރައިން ގަހާއި ގަސްކާނާ ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

މި ފިހާރައާ ގުޅޭ ގޮތުން މޭޔަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ވަށާޖެހޭ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އާންމުންނަށް ގަސް ގަނެވޭނެގޮތަށް ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ މާލެ ފެހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް އެފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ގޮތަށް އެކަން ކުރުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"މާލެ ފެހި" ފިހާރަ ހުޅުވިއިރު މިހާރު 25 ބާވަތެއްގެ ގަހާއި ގަސްހެއްދުމަށް ބޭނުންވާ އެކި ސާމާނު ލިބެންހުރިކަން ފާހަގަކުރައްވާ މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި ވިޔަފާރި ކުރިއަށްދާ ވަރަކުން އިތުރު ގަސްތައް ވެސް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެއްލައްކަ ގަސް ޕްރޮގްރާމް ފުޅާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީގެ މައިޒާންތަކާއި ޕާކުތައް ފެހި ކުރުމުގެ ގޮތުން ގަސް އިންދުމާއި ވިނަ އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގައި "ލޭންޑް ސްކޭޕިންގ އެންޑް ގްރީނަރީ" ގެ ނަމުގައި އާ ޑިޕާޓްމަންޓެއް ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުން ވެސް ގަބޫލު ކުރާނެ ފަދަ ޕްރޮގްރާމަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް މޭޔަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުތުރުން މާލެ ސީޓީ ކައުންސިލުން މާލެ ސިޓީ އަކީ "ގްރީން ސިޓީ" އަކަށް ހަދަން އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމުގައި ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށް ވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "އެއްލައްކަ ގަސް" ޕްރޮގްރާމަކީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް