ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 08:37
އިޓަލީ އަދި އިންގްލެންޑުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިޓަލީ އަދި އިންގްލެންޑުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
ނޭޝަންސް ލީގު
އިޓަލީ އަތުން ބަލިވެ އިންގްލެންޑް ރެލިގޭޓް ވެއްޖެ
 
އިޓަލީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުން އިންގްލެންޑް ބަލިކުރީ، 0-1 އިން

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިޓަލީ އަތުން ބަލިވެ އިންގްލެންޑް ނޭޝަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓް ވެއްޖެއެވެ.

އިޓަލީގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުން އިންގްލެންޑް ބަލިކުރީ، 0-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި އިޓަލީގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 68 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ، ޖިއަކޯމޯ ރަސްޕަޑޯރީއެވެ. އޭނާ މި ލަނޑު ޖެހީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލެއޮނާޑޯ ބޮނޫޗީ ދިން ބޯޅައެއް ގޯލުގެ ދުރު ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު 0-1 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ހަންގޭރީން ވަނީ ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފައެވެ. ހަންގޭރީގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އެޑަމް ސަލާއިއެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ކޯނަރެއްގައި ޑޮމިނިކް ސޮބޯސްލާއީ ނެގި ބޯޅައެއް ބޮލުން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

Advertisement

މި ގްރޫޕްގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް ބާކީ އެއް މެޗު އެބަ އޮތެވެ. ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ހަންގޭރީ އޮތީ ފަސް މެޗުން 10 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އިޓަލީ އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް ޖަރުމަނަށް ހަ ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ފުލުގައި އޮތް އިންގްލެންޑަށް ލިބެނީ ދެ ޕޮއިންޓެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން ބަލިނުވެ ހަންގޭރީ އަށް ސެމީ ފައިނަލަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ. އިޓަލީ އަށް ސެމީގެ ޖާގަ އެއް ލިބޭނީ ހަންގޭރީ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
67%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް