ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 12:34
"ދޮވެހިއްކާ ޕްރޮމޯ"
"ދޮވެހިއްކާ ޕްރޮމޯ"
އެސްޓީއޯ
ދޮވެހިއްކާ ޕްރޮމޯ
ހިޓާޗީ ދޮންނަ މެޝިންތަކުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭ "ދޮވެހިއްކާ ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި
 
ކޮންމެ 1000 ރުފިޔާއަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭ
 
ކޮންމެ މެޝިނަކުން 10 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ
 
މިއީ 18 ސެޕްޓެމްބަރުން 5 ނޮވެމްބަރަށް ކުރިއަށްދާ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެސްޓީއޯ ޕީޕަލްސް ޗޮއިސްގައި ވިއްކާ ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ ދޮންނަ މެޝިނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

"ދޮވެހިއްކާ ޕްރޮމޯ" ގެ ނަމުގައި ފަށާފައިވާ މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ 18 ސެޕްޓެމްބަރުން 5 ނޮވެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމެނޭ ހިޓާޗީ ބްރޭންޑްގެ ކޮންމެ މެޝިނަކުން ވެސް 10 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕަރސިލް ބެރޭންޑްގެ ޑިޓާޖެންޓް ތިން ފުޅި ލިބޭނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ހިޓާޗީ މެޝިން ގަންނައިރު، ކޮންމެ -/1،000 ރުފިޔާއަކަށް ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ. ޕްރޮމޯޝަންގެ އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ހިޓާޗީ ފްރިޖެއް ލިބެއެވެ. ދެވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަށް 12000 ބީޓީޔޫގެ ހިޓާޗީ އެއަރކޮންޑިޝަނަރެއް ލިބެއެވެ. އަދި ތިންވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ހިޓާޗީ ޝަވަރ ހީޓަރަކާއި 32 އިންޗީގެ ހިޓާޗީ ޓީވީއެއް ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ގުރުއަތުން ހޮވޭ ހަތް ފަރާތަކަށް ހިޓާޗީ ވެކިއުމް ކްލީނަރެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް