ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 11:34
ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިޖީއެމްއެޗް
މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިން ޖެހިކަމަށް ބުނެ ދެކެވެނީ ކުރީގެ ވާހަކަތަކެއް: އައިޖީއެމްއެޗް
 
މި މައްސަލައިގައި ފިޔަވަޅު އަޅައި އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ބުނޭ
 
އެކަން ހިނގާފައިވަނީ މިދިޔަ މެއި މަހު ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ބުނޭ

ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިންތަކެއް ދިން ކަމަށް ބުނެ މިހާރު ފަތުރަމުންދަނީ ކުރީގެ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން އަނެއްކާ ވެސް ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިންތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާތީއެވެ. އެއީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ.

މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަހު އިހުމާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާ މެދު އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުވާނެ ކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނެއެވެ. އަދި އެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ކުޑަކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނާ އޭގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިން ޖެހި ކަމަށް ބުނެ ޚަބަރު ފަތުރަމުންދަނީ މެއި މަހު ވެކްސިން ޖެހި ކުދިންގެ ތެރެއިން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިން ދެވުނުކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް އެކަން އަންގަމުންދާތީއެވެ. އެ ބެލެނިވެރިން ވެސް ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ މެއި މަހުގައެވެ.

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިންތަކެއް ދިނުމާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން އައުމާއެކު އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވިލިމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާ ވެސް ލިއެވެ. ނަމަވެސް ތަހުގީގުކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު އަލުން އެ ޚިދުމަތް ވަނީ ދޭން ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް