ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 09:29
އުރީދޫ
އުރީދޫ
އުރީދޫ
އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް
އުރީދޫ ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް 2ގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި
 
ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒްގެ ވަނަތަކަށް 15000 ރުފިޔާ ވަނީ ހުށަހަޅައިފައި
 
އުރީދޫ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިސާގެ އިނާމަކީ 100،000 ރުފިޔާ

އުރީދޫ ނޭޝަން އިން ކުރިއަށްގެންދާ އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް 2 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އުރީދޫ އިން ބުނީ މި ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ދެވަނަ ސީރީޒްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ އޮންލައިން ޕޯޓަލްhttp://ore.do/contendeމެދިވެރިކޮށް، ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ކަމަށެވެ. މި މުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޯބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް އަކީ 100،000 (އެއް ލައްކަ) ރުފިޔާގެ ގްރޭންޑް ޕްރައިޒް ޕޫލަކާއެކު މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕަބްޖީ ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ހަމައަށް ކުރިއަށްދާ ސިލްސިލާ މުބާރާތްތަކެކެވެ. މި ސިލްސިލާގެ ފުރަތަމަ ޕަބްޖީ ކޮލިފައިން މުބާރާތް ނިމި މިހާރު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ދެވަނަ ކޮލިފައިން ސީރީޒްއެވެ.

އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޯބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ގޭމަރުން، އެފަރާތެއްގެ ޓީމްތައް ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ކޮލިފައިން މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށް، އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޯބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ އޮފިޝަލް ކޮލިފައިން ޓޯނަމަންޓުގައި ވާދަކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުން ރަޖިސްޓްރޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި 150 ރުފިޔާގެ އިތުރުން ޓީމް މެމްބަރުންގެ މައުލޫމާތާއި ޓީމް ލޯގޯ 17 ސެޕްޓެމްބަރ 2022ގެ ކުރިން ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

އުރީދޫ ޕަބްޖީ މޮބައިލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކޮންޓެންޑަރ ސީރީޒް 2ގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމުތަކަށް 15،000 ރުފިޔާގެ އިނާމު ވަނީ ހުށަހަޅައިފައެވެ. އެއީ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 10،000 ރުފިޔާ އާއި ދެވަނަ ޓީމަށް 3000 ރުފިޔާ އަދި ތިންވަނަ ޓީމަށް 2،000 ރުފިޔާއެވެ.

މި ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފުރަތަމަ ސީރީޒްގައި މޮޅުވި 3 ޓީމް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ކޮލިފައިން އިވެންޓުގައި ވާދަ ކުރާނެއެވެ. އެއީ އާރުޖީސީ ޑެނޯ އާއި ކޭއެޗް އީ ސްޕޯޓްސް އާއި އެލްއެން ސްޕީޝީސްއެވެ. ދެވަނަ ސީރީޒްގެ ވެސް އެންމެ މޮޅު ތިން ޓީމު މި ކޮލިފައިން އިވެންޓުގައި ވާދަ ކުރާއިރު ސީރީޒް ތިނެއްގައި ވެސް ތިން ޓީމު ހޮވާނެއެވެ. މި ޓީމުތައް ވާދަކޮށް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ކޮލިފައިވާނީ ހަތް ޓީމެވެ. ކޮލިފައިން މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް