އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ރޮނާލްޑޯގެ ޓެކްސް މައްސަލަ

އަހަރެން އެދެނީ ރޮނާލްޑޯ ކުލަބުގައި މަޑުކުރަން: ރާމޯސް

  • ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ޓެކްސް މައްސަލާގައި ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައި
  • ޕީއެސްޖީ އާއި ޔުނައިޓޭޑްގެ އިތުރުން ޗެލްސީ އޮތީ ރޮނާލްޑޯއަށް ބިޑް ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް

ކ. މާލެ | 19 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 17:13 | 4,270

ރޮނާލްޑޯ ރެއާލްގެ ކެޕްޓަން ރާމޯސް އާއި އެކު - ގޫގުލް

ރޮނާލްޑޯ އަކީ ކުލަބަށް ވަރަށް މުހިންމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، އޭނާ ކުލަބުގައި މަޑުކުރުމަށް އެދޭކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ބުނެފިއެވެ.

ޓެކްސްއަށް މަކަރުހެދި ކަމަށްބުނާ މައްސަލެއް ފެންމަތިވެ ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާފައި ވާކަމަށް ރިޕޯޓްތަށް އަންނަނީ ބުނަމުންނެވެ. އެގޮތުން ދާދި ފަހުން ސްޕެއިނުގެ ޕްރެސެކިއުޓާއިން ވަނީ ރޮނާލްޑޯ 14.7 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހަދާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލާގައި ރޮނާލްޑޯ ގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ސްޕެއިނުގެ ޕްރޮސެކިއުޓާއިން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، ރޮނާލްޑޯ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުންވެސް ވަނީ، އެއީ އެއްވެސް ހަގީގަތެއް އެކުލެވިގެންނުވާ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ރިޕޯޓްތަށް ބުނާގޮތުން ރޮނާލްޑޯ ރެއާލް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވަނީ މި މައްސަލާގައި އެކުލަބުން އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީއެވެ.

މި މައްސަލާގައި އެކުލަބުގެ ކެޕްޓަން ރާމޯސް ބުނެފައިވަނީ، ރޮނާލްޑޯއަކީ ރެއާލްއަށް އަބަދުވެސް އެންމެ މުހިންމު އެއް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށާއި، އެކަން މިސީޒަނުގައި ރެއާލުން ހޯދި ކާމިޔާބީތަކުންވެސް ހާމަވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށެވެ. އަދި ރޮނާލްޑޯ ބޭނުންވާފަދަ ކާމިޔާބީތަށް އަދިވެސް ހޯދޭނީ ރެއާލްގައި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އަދިވެސް އޭނާ ކުލަބުގައި މަޑުކުރުމަށް އެދޭކަމަށް ރާމޯސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާމޯސް މިހެން ބުނެފައި ވާއިރު، ރޮނާލްޑޯގެ އޭޖެންޓް ޖޯޖް މޭންޑޭޒް އާއި ބައެއް ބޮޑެތި ކުލަބުތަކުން ވަނީ ޓްރާންސްފާގެ މަޝްވަރާތައްވެސް ބާއްވާފައެވެ. އިނގިރޭސި ކްލަބް ޗެލްސީ އަދި ރޮނާލްޑޯގެ ކުރީގެ ކުލަބު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި، ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއިން އަންނަނީ ރޮނާލްޑޯއަށް ބިޑް ކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުނެވެ.

ރިޕޯޓްތަށް ބުނާގޮތުން ޖޯޖް މޭންޑޭޒް އާއި ޕީއެސްޖީ އާއި އެކު މަޝްވަރާތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވާއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ، ރޮނާލްޑޯ އާއި އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ގެންދިއުމަށް ޓަކާ 210 މިލިއަން ޔޫރޯ އާއި، ކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެޔާވެސް ރެއާލްއަށް ހުށައެޅުމަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. އަދި ޗެލްސީގެ ވެރިޔާ އަބްރަމޮވިޗް ވަނީ ރޮނާލްޑޯ ހޯދުމަށް 100 މިލިއަން ޔޫރޯއަށްވުރެ ބޮޑު އަގެއް ހުށައެޅުމަށް ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ރިޕޯޓްތަށް ބުނާގޮތުން އަންނަ ސީޒަނުގައި ރޮނާލްޑޯ ފެންނާނެ ކަމަށް ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އެހެން ކުލަބަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.