ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:13
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ބޭހެއް
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ބޭހެއް
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
މޫނުމަތިން ރޫފިލުވާ ބޭހެއް މަނާކުރުން
މޫނުމަތިން ރޫފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް މަނާކޮށްފި
 
އެއީ ޕްރީ-އޮތޮރައިޒޭޝަން ނަގައިގެން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ ބޭހެއް ނޫން
 
އެ ބޭސް ގިނަ ގައުމުތަކެއްގައި ދަނީ ދައުރުވަމުން

ސާވައިކަލް ޑިސްޓޯނިއާ އަދި ގްލަބެއްލާ ލައިންސް ނުވަތަ މޫނުމަތީގައި ޖެހޭ ރޫ ފިލުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭހެއް، މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ)އިން މަނާކޮށްފިއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނީ ޑިސްޕޯޓްގެ ފޭކު ބެޗުތަކެއް ޔޫރަޕާއި، އިރުމަތީ މެޑިޓެރޭނިއަންގެ 5 ގައުމެއްގައި ދައުރުވަމުންދާކަމަށް ޑްބަލިއުއެޗްއޯއިން އެލާޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރުތެރޭގައި އުރުދުން، ތުރިކީވިލާތް، ކުވެއިތު، ޔޫކޭ އަދި ޕޮލެންޑުން މި ބެޗުގެ ބޭޗުތައް ފެނިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާކަން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement

އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނީ މި ބޭހަކީ ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުމާއި، ވިއްކުމަށް ހުއްދަ ކުރާ ބޭހުގެ ތެރޭގައި ޕްރީ-އޮތޮރައިޒޭޝަން ނަގައިގެން އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ ބޭހެއް ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިހާތަނަށް މި ބޭސް ޕްރީ-އޮތޮރައިޒޭޝަންގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ބޭހެއް - މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ

މި ބޭސް ބޭނުންކޮށްގެން ދެވޭ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަކީ ކޮސްމެޓިކްސް ޚިދުމަތްތަކަށް ވާތީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ގޮތުން ބޭސް ސިޓީއަށް ބޭސް އެތެރެކުރާނަމަ ބޭހުގެ ފޭކު ބެޗުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން އެދިފައިވެއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭއިން އިތުރަށް ބުނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ބޭސް ސިޓީއަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ބޭސްވެސް ޕޯޓުތަކުން ބަލައި، ފާސް ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް