ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 10:10
ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކީޕަރު ކަސިޔަސް
ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކީޕަރު ކަސިޔަސް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކަސިޔަސްއަށް އެންމެ މޮޅު ކީޕަރުން
ކަސިޔަސްއަށް އެންމެ މޮޅު ފަސް ކީޕަރުން!
ކަސިޔަސްގެ ލިސްޓްގެ އެއްވަނަ ލިބެނީ ރެއާލްގެ ކީޕަރު ކޯޓުއާއަށް

ސްޕެއިންގެ އިކާ ކަސިޔަސްއަށް އެންމެ މޮޅު ފަސް ކީޕަރުންގެ ތެރެއިން ލިވަޕޫލްގެ ބްރެޒިލް ކީޕަރު އެލިސަން ބެކާ ބާކީ ވެއްޖެއެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑާއެކު ކާމިޔާބު 16 އަހަރު ހޭދަކުރި ކީޕަރުގެ އެއްވަނަ ހޮވުމަކަށްވީ މިހާރު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ގޯލް ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ބެލްޖިއަމްގެ ތިބައޫ ކޯޓުއާއެވެ. މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސްލީގާއި, ލަލީގާ ރެއާލްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމުގައި ކޯޓުއާގެ ދައުރު ބޮޑެވެ. ކަސިޔަސްގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ބްރެޒިލް ކީޕަރު އެޑަރސަން އަކީ ސިޓީން ލީގު ހޯދުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. ކަސިޔަސްގެ ލިސްޓުން އެތްލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ އޮބްލަކްއަށްވެސް ވަނީ ޖާގަ ދީފައެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު ޓާސްޓެގަންއާއެކު ލިސްޓްގައި ދެން އޮތީ ބަޔާން މިއުނިކްގެ މެނުއަލް ނޯޔާއެވެ.

ކަސިޔަސްގެ ލިސްޓުން ޖާގަ ގެއްލުނު ކީޕަރުންގެ ތެރޭގައި ބްރެޒިލްގެ އެއްވަނަ ކީޕަރު ބެކާ އާއި, ޗެލްސީގެ ކީޕަރު މެންޑީ ހިމެނެއެވެ. ސްޕެއިންއާއެކު ވަރލްޑްކަޕް ހޯދި ކަސިޔަސް ކުޅުން ހުއްޓާލީ ޕޯޗްގަލްގެ ޕޯޓޯއަށް ކުޅެފައެވެ. ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނީ ޞިއްޙީ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ, ކުޅުން ކުރިއަށް ނުގެންދެވިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް