ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ހޯމަ 06:57
މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުން
ރާއްޖެއެމްވީ
މިނީ ބަސް ދަތުރު: ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުން
ބަހަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ޕާކުކުރި 500 އަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދުތަކުގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި
 
ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމާއެކު ފުލުހުން ވަނީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކު ކުރާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައި
 
30 ސައިކަލާއި 1 ކާރު ޓޯ ކުރި
 
532 އުޅަނދެއްގައި ވައިލޭޝަން ސްޓިކަރ ޖެހި

މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތިވާ ގޮތަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި 500 އަށްވުރެ ގިނަ އުޅަނދުތަކުގައި ޕާކިންގ ވައިލޭޝަން ސްޓިކަރ ޖަހައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އާއްމުކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 އިން 10 އަށް ޖުމްލަ 538 އުޅަނދެއްގައި ވަނީ ވައިލޭޝަން ސްޓިކަރ ޖަހާފައެވެ. މި އުޅަނދުތަކަކީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދޭ މަގުތަކުގައި ޕާކު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ޕާކު ކުރަން ޖެހޭނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވަނިކޮށް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކުކޮށްފައި ހުރި އުޅަނދުތަކެވެ.

Advertisement

މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން އަންނަނީ މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ކަމަށްވުން އެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޓްރެފިކް މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ޕާކު ނުކުރެވޭ ގޮތް ވަނީ ހަދާފައެވެ. އަދި ޓްރެފިކް މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް މިހާރު ފުލުހުން ވެސް އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އެގޮތުން، ބަހަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ޕާކު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޕާކުކޮށްފައި ހުންނަ އުޅަނދުތަކުގައި ވައިލޭޝަން ސްޓިކަރ ޖަހައި، ޓޯ ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޓޯ ކުރާނެ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު އާއްމުކޮށް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މިކަން އިއުލާން ކުރުމަށްފަހު ހަތަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 538 އުޅަނދުގައި ވައިލޭޝަން ސްޓިކަރ ޖަހާފައިވާއިރު 30 ސައިކަލާއި ކާރެއް ވަނީ ޓޯ ކޮށްފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) ގެ ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރުޓީއެލް) ގެ ދަށުން މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް މާލޭގައި ދޭން ފެށީ މި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މި ޚިދުމަތް އެ ކުންފުނިން ދެމުން އަންނަނީ 3 ރޫޓެއްގައެވެ. އެއީ މަޖީދީމަގު ރޫޓާއި އޯކިޑު މަގު ރޫޓާއި އަމީނީ މަގު ރޫޓެވެ.

މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މާލޭގައި 42 ބަސްސްޓޮޕް ހަދާފައިވާއިރު މި ޚިދުމަތް ދެނީ 18 ބަސް ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ. މި ޚިދުމަތް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ފަތިހު 5:45 އިން މެންދަމު 12:15 އާ ހަަމައަށް ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް