ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 17:12
އާޗާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން
އާޗާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަން
އުރީދޫ
އުރީދޫ އާޗާ ޕްރީޕެއިޑް
އުރީދޫ އާޗާ ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ޑޭޓާއާއެކު ޚާއްސަ އޮފަރތަކެއް!
 
މި އޮފަރގެ ތެރެއިން ވޯލްޑް ކަޕް ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ބަލާލަން ގަތަރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ
 
މަންތްލީ ޑޭޓާ ޕެކާއި، ވީކްލީ ޕެކް މި އޮފަރގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްއިން 4ގުނަ އާއި ހަމައަށް އިތުރު ޑޭޓާ އެލަވަންސް އާއިއެކު އާޗާ ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ އޮފަރ އެއް ތައާރަފްކޮށްފިއެވެ.

މި އޮފަރ މެދުވެރިކޮށްމުޅި ހަފްތާއަށް ނުވަތަ މުޅި މަހުގެ ނިޔަލަށް 210ޖީބީ އާއި ހަމައަށް ޑޭޓާ އާއިއެކު އަންލިމިޓަޑް އުރީދޫ ކޯލްސް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ. އަދި އުރީދޫ ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރި ކެމްޕެއިން ގެ ދަށުން ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ބަލާލަން ގަތަރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.

މިގޮތުން އާޗާ 1ޖީބީ/ޑޭ ވީކްލީ ޕެކާއި، އާޗާ 1ޖީބީ/ޑޭ މަންތްލީ ޕެކްގެ އިތުރުން އާޗާ 2ޖީބީ/ޑޭ މަންތްލީ ޕެކް އުރީދޫއިން ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ މި ލޯންޗްކުރެވުނު އާޗާ ޕްރިޕެއިޑްގެ ޚާއްސަ އޮފަރ ފަރުމާ ކޮށްފައިވަނީ ކަސްޓަމަރުން ކޮންމެތާކު ކޮންމެވަގުތެއްގައިވެސް އާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންނާ ގުޅުވައިލަދީ އަދި ސްޓްރީމިންގް ޕްލެޓްފޯރމްތައް މެދުވެރިކޮށް ފިލްމް އަދި ސީރީޒްތައްވެސް އިތުރު ހާސްކަމެއްނެތި ބަލާލެވޭގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އާޗާ ޕްރީޕެއިޑް ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ބޯނަސް ޑޭޓާ ވަނީ ރެގިއުލަރ ޑޭޓާގެ އިތުރުން ސޯޝަލް މީޑިއާ އެޕްތައް އަދި ސްޓްރީމިންގް އެޕްތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ބަހާލެވިފައެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާ އަދި ސްޓްރީމިންގް އެޕްތަކުގެ ތެރޭގައި ނެޓްފްލިކްސް، އައިފްލިކްސް، ސޮނީލިވް، ޓިކްޓޮކް، ސައުންޑްކްލައުޑް، ސްޕޮޓިފައި، ސްނެޕްޗެޓް، ޓްވިޓަރ، އިންސްޓަގްރާމް، ވީޗެޓް، ވަޓްސްއަޕް، ވައިބަރ، ޓެލަގްރާމް، ފޭސްބުކްގެ އިތުރުން ޕިންޓަރެސްޓް ހިމެނެއެވެ.

އުރީދޫ އެޕް މެދުވެރިކޮށްގެންނާއި، އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް މި ޕްލޭންތައް އެކްޓިވޭޓްކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް