ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | ބުދަ 18:05
"ސްޓެއްލާ" ބްރޭންޑުގެ "އައިސްކްރީމް ޕައުޑަރ"
"ސްޓެއްލާ" ބްރޭންޑުގެ "އައިސްކްރީމް ޕައުޑަރ"
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
އައިސްކްރީމް ޕައުޑަރެއް ބޭނުންކުރުން މަނާކުރުން
ހުއްދަ ނެތް ކާކުލައެއް އަޅާފައިވާތީ އައިސްކްރީމް ޕައުޑަރެއް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފި
 
އެ ބާވަތަށް އަޅާފައިވަނީ ކާތަކެއްޗަށް އެޅުން މަނާ ބާވަތެއްގެ ކުލައެއް
 
އެއީ"ސްޓެއްލާ" ބްރޭންޑުގެ "އައިސްކްރީމް ޕައުޑަރ" ގެ ލޮޓް ނަންބަރު L3105210523

އިޓަލީ ވިލާތުގެ "ސްޓެއްލާ" ބްރޭންޑުގެ "އައިސްކްރީމް ޕައުޑަރ" ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމާއި ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން ބުނީ "ސްޓެއްލާ" ބްރޭންޑުގެ "އައިސްކްރީމް ޕައުޑަރ" ގެ ލޮޓް ނަންބަރު L3105210523 އަށް ހުއްދަ ނެތް ކާކުލައެއް އަޅާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި އައިސްކްރީމް ޕައުޑަރ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވެފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލަރޓް ސިސްޓަމް ފޮރ ފުޑް އެންޑް ފީޑުން އެ އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާފައިވާކަމަށެވެ.

މި އެލަރޓާއި ގުޅިގެން މި އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ހިރާސްގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެ އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންދާކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން އެމްއެފްޑީއޭގެ ސީނިއަރ ސައިންޓިފިކް އޮފިސަރ ސާޖިދާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ ކާއެއްޗިއްސަށް އަޅަންވާ ބާވަތްތަކާއި، އަޅައިގެން ނުވާނެ ބާވަތްތައް ހުންނަ ކަމަށެވެ. ސްޓެލާ ބްރޭންޑުގެ އައިސްކްރީމް ފައުޑަރުގެ އެ ފަހަރުގެ އުފެއްދުމަށް އަޅާފައިވަނީ ކާ އެއްޗިއްސައަށް އަޅައިގެން ނުވާނެ ބާވަތުގެ ކާކުލައެއް ކަމަށް ސާޖިދާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސާޖިދާ ވިދާޅުވީ މީގެ ރިސްކު އަދި އެހާވަރަށް ބެލިފައިނުވާކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިއީ އާންމުކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާ ބާވަތުގެ އައިސްކްރީމް ޕައުޑަރެއް ނޫން ކަމަށާއި، އާންމުކޮށް އެ ޕައުޑަރ ބޭނުންކުރަނީ އައިސްކްރީމް ހަދާ ތަންތަނުން ކަމަށެވެ. އެހެންވީމަ އެ ބާވަތް މާކެޓުގައި ދައުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބާވަތަކީ 2023 އާ ހަމައަށް މުއްދަތު ހަމަވާ ބާވަތަކަށް ވާތީ އަދިވެސް އެތެރެވުމުގެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެ ލޮޓް އެތެރެނުކުރުމަށް މިހާރު އެދިފައިވާނެ ކަމަށް ސާޖިދާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއީ ޕެކެޓްގެ ބަރުދަނުގައި 1 ކިލޯ 35 ގްރާމް ހުންނަ އައިސްކްރީމް ޕައުޑަރެކެވެ. އެ އުފެއްދުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 5 ވަނަ މަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް