އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - އުރީދޫ އިން ހިއްސާ ވިއްކުން

އުރީދޫ އިން 421 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކައިފި

  • 8219 މީހުންނަށް ވަނީ ހިއްސާ ވިއްކާފަ
  • 14 މިލިއަން ހިއްސާ ވިއްކާފައިވޭ
  • ހިއްސާ ވިއްކުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 19 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 09:25 2,264

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ހިއްސާ ވިއްކުން އިއުލާނުކުރުމުގެ ޖަލްސާ - ރާއްޖެ އެމްވީ

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން 421 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ވިއްކައިފި އެވެ.

އުރީދޫ އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، އެކުންފުނިން ހިއްސާ ގަތުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އިރު، ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންގެ ތެރެއިން، 8219 ހިއްސާދާރުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ހިއްސާދާރުންނަށް  14 މިލިއަން ހިއްސާ ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫން ބުންޏެވެ. އަދި ހިއްސާ ވިއްކައިގެން 421,346,100 (ހަތަރު ސަތޭކަ އެކާވީސް މިލިއަން ތިން ލައްކަ ސާޅީސް ހަ ހާސް އެއް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ ލިބިފައި ވެއެވެ. މިއީ ދޫކުރެވިފައިވާ ހިއްސާގެ 9.5 ޕަސެންޓެވެ.

އުރީދޫ އިން ހިއްސާ ވިއްކުން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

މި ލިސްޓް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީއަށް ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 13ގެ ކުރިން ޑިޕޮސިޓް ރިކުއެސްޓެއް ފޮނުވުމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށް އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮސިޓަރީއިން ޑިޕޮސިޓް ރިކުއެސްޓް ލިބޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ފަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުއްދަ ދިނުމަށް ފަހު، ހުއްދަ ދީފައިވާ ލިސްޓު މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑީޕޮސިޓަރީއަށް އަނބުރާ ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ހާމަކުރެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓަރީ އެކައުންޓުތަކަށް ހިއްސާ ޖަމާކުރަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާނުކުރާތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި ހިއްސާތައް މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި ރަސްމީކޮށް ގަނެވިއްކަން ފެށުމަށް ހުޅުވާލެވޭނެ އެވެ.

މި ކަންކަން ކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓި ޑިޕޮސިޓަރީ އަދި މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އާއެކު ވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް