ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 20:36
އުރީދޫ އެމްފައިސާ ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަން
އުރީދޫ އެމްފައިސާ ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަން
އުރީދޫ
އުރީދޫ އެމްފައިސާ
އެމް-ފައިސާއިން ބިލު ދައްކައިގެން ވޯލްޑް ކަޕް ބަލާލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތާއި ކޭޝްބެކް
 
ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށޫން ފައިސާ އަނބުރާ ލިބޭނީ ޕްރިމިއަމް ކަސްޓަމަރުންނަށް

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިގެން އަނބުރާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތާއި ވޯލްޑްކަޕް ބަލާލަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ހުޅުވާލި މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ކޭޝްބެކް ޕްރޮމޯޝަނުގައި އުރީދޫގެ ޕްރިމިއަމް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެމްފައިސާއިން ބިލުތައް ދެއްކުމުން އެ ދައްކާ ބިލެއްގެ 5 އިންސައްތަ އަނބުރާ އެކައުންޓަށް ޖަމާވާނެއެވެ. މިއީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާ އޮފަރ އެކެވެ.

އެމްފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭ ބިލްތަކުގެ ތެރޭގައި އުރީދޫ ބިލްތަކުގެ އިތުރުން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ސްޓެލްކޯ އާއި މީޑިއާނެޓާއި ވިލާ ގޭސް އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް އާއި އަމާނާ ތަކަފުލް އަދި މީރާ ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރެޑްވޭވް، ވީބީ މާޓް، ކޭއެފްސީ، ގްލޯރިއާ ޖީންސް، ކޮފީ ލެބް މޯލްޑިވްސް، މެންގޯ، ސޮނީ ލައިފްސްޓައިލް، ސެންޓްރަލް ޕާކް، ސްކައި ފޯލް އަދި އެ ނޫންވެސް ގިނަ ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތަކުގައިވެސް އެމް-ފައިސާ އިން ފައިސާ ދެއްކޭނެއެވެ.

އުރީދޫ ވޯލްޑް ކަޕް ފޯރި ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ލަކީ ޑްރޯގައި އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޙިދުމަތެއް ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ބައިވެރިވެވޭނެއެވެ. އެގޮތުން އެމް ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ މި ލަކީޑްރޯ ގައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހޮވޭ 10 ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ސެމްސަންގ ބަޑްސް އެޕަލް އެއަރޕޮޑްސް ފަދަ އަގުހުރި އިނާމްތައް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ލަކީޑްރޯގެ ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުން އޯގަސްޓް މަހުން ފެޝިގެން އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަަލަށް އުރީދޫ ޙިދުމަތްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ހޮވޭ 4 ނަސީބުވެރި ފަރާތަކަށް ވޯލްޑް ކަޕް ގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އުރީދޫއިން ބުންޏެވެ.

މި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ނަސީބުވެރި ފަރާތްތަކަށް ގަތަރު ދެކޮޅު ޓިކެޓާއި ހުރުން އަދި ސެމީ ފައިނަލް މެޗް ބެލުމަށް ދަނޑަށް ވަންނަ ޓިކެޓްވެސް މުޅިން ހިލޭ ލިބޭނެއެވެ.

ބިލްދެއްކުން، ޑޭޓާ ޕެކެއް އެކްޓިވޭޓް ކުރުން، ގޭހަށް އޯޑަރު ކޮށްލުން ނުވަތަ ފިހާރަތުން އެމް-ފައިސާ މެދުވެރިކޮށް ވިޔަފާރިކޮށްލިޔަސް މިއިން ކޮންމެ ޓްރާންސެކްޝަނަކާއެކު ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިއަކަށް އަދި މެޗް ބަލާލަން ގަތަރަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެންދާނެ ކަމަށް އުރީދޫއިން މައުލޫމާތު ދީފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް