އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އެސްޓީއޯ

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް އަގު ހެޔޮކޮށްފި

  • ރޯދަ މަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ޝިޕްމަންޓް ހުސްވެ އަލުންވަނީ ގެނެސްފައި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 23:58 1,545

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (ސްޓީއޯ) - ގޫގުލް

ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ހޯލްސޭލްކޮށާއި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކާ އަގު މިއަދު ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (ސްޓީއޯ) އިން ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

 

ކުރިން 8 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އައި ފިޔާ ކިލޯއެއް މިހާރު ހަތް ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު 170 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އައި ފިޔާ ބަސްތާއެއް މިހާރު ވިއްކަނީ 140 ރުފިޔާއަށެވެ.

 

ކުރިން 10 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އައި އަލުވި ކިލޯއެއް ނުވަ ރުފިޔާއަށް ވިއްކާއިރު 220 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އައި އަލުވި ބަސްތާ ވިއްކަނީ 190 ރުފިޔާއަށެވެ.އެސްޓީއޯއިން ރޯދަ މަހަށް ރާއްޖެ ގެނައި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅި އަގުތަކަކީ ފިޔާ ބަސްތާއެއް 170 ރުފިޔާއަށް، އަލުވި ބަސްތާއެއް 220 ރުފިޔާއަށް، އަދި ބިސް ކޭހެއް 270 ރުފިޔާއަށެވެ. ބިސްކޭހެއްގެ އަގު 170 ރުފިޔާއިން 160 ރުފިޔާއަށް ބަދަލު ކުރި ނަމަވެސް ބިސް ވަކިން ވިއްކާ އަގު ހެވެއް ނުކުރެއެވެ. ވަކިން އަދިވެސް ބިހެއް ވިއްކަނީ ދޮޅު ރުފިޔާއަށެވެ.

 

ރޯދަ މަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި ޝިޕްމަންޓް ހުސްވެ އަލުން ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް ގެނެސްގެން ދަނީ ވިއްކަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް