ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 20:02
ކުރީ ސަރުކާރާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ކުރީ ސަރުކާރާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް ޓްވިޓާ
ރާއްޖެ-ޗައިނާ ގުޅުން
ޗައިނާއަށް އެންމެ ގިނައިން ދަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ 3 ވަނައިގައި ރާއްޖެ
 
ޗައިނާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަރާފައިވަނީ އާމްދަނީ ދަށް ޤައުމުތައް
 
ރާއްޖޭގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން 38 އިންސައްތަ ދަރަނި ނިސްބަތްވަނީ ޗައިނާއަށް

ޗައިނާއަށް ދަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ 3 ވަނައިގައި ރާއްޖެ އޮތް ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ މާލީ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މި ލިސްޓު އެކުލަވާލައިފައިވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ޑޭޓާތައް ހިމަނައިގެން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި މަޖައްލާ ކަމަށްވާ، ފޯބްސް އިންނެވެ. އެ ލިސްޓުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކެއް ވަނީ ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ޗައިނާއަށް ދަރަނިވެރިވެފައެވެ.

އެ ލިސްޓުގެ 3 ވަނައިގައި ރާއްޖެ ހިމެނިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ބޭރުގެ ދަރަންޏާއި ޤައުމުގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން 38 އިންސައްތަ ދަރަނި ޗައިނާއަށް ނިސްބަތްވާތީއެވެ. ލިސްޓުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އިރުމަތީ އެފްރިކާގެ ޖަބޫޓީގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން 43 އިންސައްތަ ދަރަނި ޗައިނާއަށް ނިސްބަތްވާއިރު ދެވަނައިގައި އޮތް އެންގޯލާގެ 41 އިންސައްތަ ދަރަނި ނިސްބަތްވަނީ ޗައިނާއަށެވެ.

ފޯބްސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން އެންމެ ގިނައިން ލޯނުނަގާފައިވަނީ އާމްދަނީ ދަށް ޤައުމުތަކުންނެވެ. ޗައިނާއިން މިފަދަ ޤައުމުތަކަށް ލޯނު ދެނީ ބޮޑު އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި ކަމަށާއި އަންބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތު ވެސް އެހެން ޤައުމުތަކަށް ދޭ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރުކަން ފޯބްސް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ދަރަނީގެ ތެރެއިން 1.4 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަކީ ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ދަރަންޏެވެ. އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ބަލާނަމަ 22 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ސަރުކާރުން ހާމަ ކޮށްފައިވާގޮތުގައި 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018ގެ ނިޔަލަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ 39 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ނަގައިފައެވެ. މިސާރުކާރުން ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވަނީ 37 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެވެ. ޗައިނާއިން އެންމެ ގިނައިން ދަރަނި ނަގާފައިވަނި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ މާލީ ރިޕޯޓުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ދަރަނި މިހާރު ވަނީ 100 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް