ކ. މާލެ
|
31 އޯގަސްޓް 2022 | ބުދަ 16:04
މާލެ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މީގެކުރިން ނަގާފައިވާ ޕެލެޓްތައް
މާލެ ސިޓީގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މީގެކުރިން ނަގާފައިވާ ޕެލެޓްތައް
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް
މަގުމަތީގައި ޕެލެޓް ބެހެއްޓުން
މަގުމަތީގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފަސްކޮށްފި
ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފަސްކުރީ އާންމުންނަށް އިތުރަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް

ޕާކުކުރަން ދަތިވާ ގޮތަށް މާލޭގެ އެކި މަގުތަކުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕެލެޓްތައް ބަހައްޓާ ނަމަ ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް އޮތް އޮތުން ފަސް ކުރުމަށް މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޭޔަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފަސްކުރީ އާންމުންނަށް އިތުރަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ. ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށްވުރެ ވަގުތުދީގެން މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އިސްކަން ދެއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކައުންސިލުން ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގާނެ ކަމަށާއި ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު، އިތުރަށް ނަސޭހަތް ވެސް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށް ނިންމާނެ ތާރީހެއް ފަހުން އިއުލާން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމާފައި އޮތީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ޖޫރިމަނާ ކުރުމަށެވެ. ސްޕެޝަލް ކޮންސްޓެބިއުލަރީ ފުލުހުންނާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މޮނިޓާކޮށް ބަލަހައްޓާ ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުސޫލުގައިވާ ގޮތުން ޕެލެޓް ބަހައްޓާ ނަމަ ޖޫރިމަނާކުރާނީ މާލޭގެ އާންމު ތަންތަނުގައި ތަކެތި ބަހައްޓާ ނަމަ، ޖޫރިމަނާކުރާނެ އަގުތަކުގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement

އެ އުސޫލުގައި ބުނީ އާންމުންނަށް އުނދަގޫވާ ގޮތަށް މާލޭގެ ތަންތަނުގައި ހުއްދަ ނުނަގައި ތަކެތި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެ އުސޫލާ ހިލާފަށް ތަންތަނުގައި އެއްޗެހި ބަހައްޓާނަމަ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަށެވެ. އޭގައިވާ ގޮތުން ތަކެތި ބަހައްޓަން ހާއްސަކޮށްފައިވާ ތަންތަން ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި ތަކެތި ބަހައްޓައިފި ނަމަ އެ ފަރާތެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 500-1000ރ. އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ އެވެ.

އެކަން ދެވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ އެ ފަރާތެއް 1500ރ. އިން އަދި ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ 1800ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ކަމަށް ކައުންސިލްގެ އުސޫލުގައިވެ އެވެ.

އުސޫލުގައި ބުނީ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް އެކަން ތަކުރާރުކޮށްފި ނަމަ، ގަވާއިދާ ހިލާފްވެގެން އަަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމާ އެކު 2000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރާނެ ކަމަށެވެ. ގަރާޖު، ގުދަން، ވޯރކްޝޮޕް އަދި ފިހާރަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ކުރިމަތީގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓައިގެން ޕާކިން ޒޯންތައް ބްލޮކްވާގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން, ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުމުން, ޕާކްކުރުން މަނާކަން އަންގައިދޭ "ޑަބަލް ލައިން" އެ ތަނުގައި ކައުންސިލުން ވަނީ މީގެކުރިން ކުރަހައިދީފައެވެ.

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ޕެލެޓް ބަހައްޓާ މައްސަލަ މީގެކުރިންވެސް ބޮޑުވެގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ޕެލެޓްތައް ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ނަގާފައިވެސް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް