ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ވިޔަފާރި - ރަމަޟާން 1438

ކަނޑުމަހުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

  • ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 40ރ. އާއި 50ރ. އަށް
  • މަސް މާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ހުރީ ވަރަށް މަދުން
  • ފަރުމަހުގެ އަގުތައް ހުރީ ވަރަށް މަތީގަ

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2017 | އާދީއްތަ 14:20 2,139

މަސްމާރުކޭޓުގައި ކަނޑު މަސް ކަނޑަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަސްމާރުކޭޓުގައި ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއް އަގު އަނެއްކާވެސް 40ރ. އާއި 50ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

މަސް މާރުކޭޓުގައި މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު، ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު ކަނޑުމަސް ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ، 40ރ. އާއި 60ރ. އަށެވެ.  ކަނޑުމަހުގެ އަގުތައް އުފުލިފައިވަނީ މަސް ލިބުމުގައި ދަތިތައް ކުރިމަތިވާތީ ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް އަގު ހެޔޮވެގެންދާނީ، މަސް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ފަރުމަހުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާ އިރު ފާނަ ކިލޯ އެއް އުޅެނީ 60ރ. އަށް ކިލޯއެކެެވެ. ވަކިން މަސް ވިއްކާ އިރު އަގުތައް އުޅެނީ 250ރ. އިން 350ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

ކަނޑުހާގެ އަގު އުޅެނީ، 150ރ. އާއި 100ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. ފިލޮޅުގެ އަގު އުޅެނީ، 100ރ. އިން ފެށިގެން 180ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

ރަތްމަހުގެ އަގު އުޅެނީ، 80ރ. އާއި 150ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. ރޮނޑުގެ އަގު 100ރ. އަށް އުޅޭއިރު މާނިޔާ މަސް އުޅެނީ 50ރ. އަށް އަދި 80ރ. އަށެވެ.

ފަރުމަހުގެ  ޑިމާންޑް އޮތް ނަމަވެސް، މާރުކޭޓުގައި ފަރު މަސް ލިބެން ހުރީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް