ކ. މާލެ
|
16 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 07:09
ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ވެހިކަލްތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ވެހިކަލްތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ވެހިކަލް ހަދިޔާ ކުރުން
ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޖަޕާނުން 3 ވެހިކަލް ހަދިޔާކޮށްފި
 
މި އުޅަނދުތައް ހަދިޔާ ކޮށްފައިވަނީ އެމްއޭޕީޑީއަށް

ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ 3 އެއްގަމު އުޅަނދު، ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ޖަޕާނުން މި އުޅަނދު ތައް ހަދިޔާ ކުރީ މޯލްޑީވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕާސަންސް ވިތު ޑިސްއެބިލިޓީޒް (އެމްއޭޕީޑީ) އަށެވެ. އެގޮތުން، ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އުޅަނދުތައް ހަދިޔާ ކޮށްދެއްވީ ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޖަޕާން ސަފީރު މިޑޯރީ ޓަކެއޫޗީއެވެ.

މި އުޅަނދުތައް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްއޭޮޕީޑީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފު އާއި އެޗްޑިސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ސުހައިލް އަހުމަދުވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޖަޕާނުން ހަދިޔާ ކުރި މި އުޅަނދުތަކަކީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އަރައި ފޭބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން މި އުޅަނދުތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ތިބި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އެތުލީޓުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުފަތުރުކޮށް ހެދޭނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް