ކ. މާލެ
|
11 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 09:04
ކަސެމީރޯ އަދި ބެންޒެމާ
ކަސެމީރޯ އަދި ބެންޒެމާ
ޓްވިޓަރ
ރެއާލުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުން
"ބެންޒެމާއަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑް!"
 
ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ޖެހި ލަނޑާއެކު ބެންޒެމާ ވެފައިވަނީ ރެއާލަށް ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާއަށް

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ އަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑް ކަމަށް އޭނާ އާ އެއް ޓީމަކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ކަސެމީރޯ ބުނެފިއެވެ.

ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ރެއާކުން ވަނީ ޖަރުމަނުގެ އެއިންޓްރަކް ފްރޭންކްފާޓް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ތަށި އުފުލާލާފައެވެ. ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި މިހާރު ހުރި ބެންޒެމާ ވަނީ އެ ފުޓުބޯޅަ މެޗުގައި ރެއާލަށް ލަނޑެއް ޖަހައިދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ނިމުނު ސީޒަނުގައި ބެންޒެމާ ވަނީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. ރެއާލާއެކު އޭނާ ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގާއި. ކޮޕަ ޑެލްރޭގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ރެއާލަށް ކުޅެދިން 46 މެޗުގައި ބެންޒެމާ ވަނީ 44 ލަނޑު ޖަހައި، 15 ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ. ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށް، ތައްޓަކާއެކު އައު ސީޒަން ފެށުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ކަސެމީރޯ ބުނީ މިއަހަރުގެ ބެލެންޑޯ ހައްގުވާ ކުޅުންތެރިޔަކީ ބެންޒެމާ ކަމަށެވެ. ކަސެމީރޯ ބުނީ މީގެ ކުރިން ރެއާލުން ބެންޒެމާ އަށް މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެނީ، އޭރު ޓީމުގައި އެތައް ލަނޑު ޖަހާ ކުޅުންތެރިޔަކު ހުރުމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު ފޯވާޑަކީ ބެންޒެމާ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ކަސެމީރޯގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ކުޅުންތެރިންނާއި، ކޯޗުން އަންނަނީ މިއަހަރުގެ ބެލެންޑޯ ހައްގު ކުޅުންތެރިޔަކީ ބެންޒެމާކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

ސުޕަ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ރެއާލަށް ޖަހައިދިން ލަނޑާއެކު ބެންޒިމާ ވެފައިވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. ރައުލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު ބެންޒިމާ އެމަޤާމްގައި އޮތީ 324 ލަނޑާއެކުއެވެ. މި ލިސްޓުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ރޮނަލްޑޯއެވެ. އޭނާ ވަނީ ރެއާލްއަށް 450 ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
75%
25%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް