ކ. މާލެ
|
9 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 21:31
ފަނޑިޔާރު މަގު
ފަނޑިޔާރު މަގު
މިހާރު
ފަނޑިޔާރުމަގުން އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭގޮތަށް ހަދައިފި
ފަނޑިޔާރުމަގުން އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭގޮތަށް ހަދައިފި
 
ފަނޑިޔާރު މަގުން މިހާރު ދުއްވޭނީ ހުޅަނގުން އިރަށް

ފަނޑިޔާރު މަގުން އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭގޮތަށް ހަދައި، އެ މަގު ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކަށް ބަދަލު ގެނެސްފިއެވެ.

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ވަނީ، ފަނޑިޔާރުމަގުގައި މިހާރު އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވުމާއެކު، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަގުގައި ހުޅަނގުން އިރަށް، އެއްކޮޅަށް ދުއްވޭގޮތަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ފަނޑިޔާރު މަގަކީ މ. ކުނޫޒް ހުންނަ މަގެވެ. އެ މަގުން މީގެ ކުރިން ދެކޮޅަށް އުޅަނދުފަހަރަށް ދަތުރުކުރެވެއެވެ.

މާލޭގައި މިނީ ބަހުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް މާލޭގެ ޓްރެފިކަށާއި ޕާކިންގއަށް ބައެއް ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
17%
50%
17%
17%
0%
ކޮމެންޓް