ކ. މާލެ
|
7 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 07:10
ޖަގްދީޕް ދަންކަރު
ޖަގްދީޕް ދަންކަރު
ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް
އިންޑިއާގެ ނާއިބު ރައީސް
އިންޑިއާގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވި ޖަގްދީޕްއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަން ރައީސް ގަބޫލުކުރައްވާ
 
ރައީސް ވަނީ ޖަގްދީޕަށް ކާމިޔާބަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި
 
ޖަގްދީޕް ވާނީ އިންޑިއާގެ 14 ވަނަ ނާއިބު ރައީސްއަށް

އިންޑިއާގެ ނާއިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވި ޖަގްދީޕް ދަންކަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ޑިމޮލްރެޓިކް އެލަޔަންސް (އެންޑީއޭ)ގެ ކެންޑިޑޭޓް ޖަގްދީޕް އެގައުމުގެ ނާއިބު ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާކަމަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއިން ވަނީ ދައްކާފައެވެ. އޭނާއަށް 500 އަށްވުރެ ގިނަ ވޯޓު ލިބިފައިވާކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ޖަގްދީޕް ވާނީ އިންޑިއާގެ 14 ވަނަ ނާއިބު ރައީސްއަށެވެ.

ޖަގްދީޕުގެ ކާމިޔާބީއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ރައީސް ވަނީ ނާއިބު ރައީސްކަމާއެކު މަތިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގައި ކާމިޔާބަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު މިހާރުވެސް އޮތް ވަރަށް ގާތް ގުޅުން އިތުރަށް ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާނެކަން ޔަގީންކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އައު ނާއިބު ރައީސެއް ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ އައު ރައީސްގެ މަގާމަށް ދްރޫޕަދީ މުރުމޫ ވަނީ އައްޔަންކުރައްވާފައެވެ. 64 އަހަރުގެ މުރުމޫ އިންޑިއާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމު ކާމިޔާބުކުރެއްވީ އިދިކޮޅުން ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓް ޔަޝްވާންތް ސިންހާ އާ ވާދަކުރައްވައެވެ. މިއާއެކު މުރުމޫ އަކީ އިންޑިއާގެ ގަބީލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ފުރަތަމަ އިންޑިއާގެ ރައީސްއެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ދެވަނަ އަންހެން ރައީސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް