ކ. މާލެ
|
2 އޯގަސްޓް 2022 | އަންގާރަ 14:36
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
އިންޑިއާއާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން
100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއާއެކު ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތްވެސް ނިންމާލެވޭނެ: ރައީސް
 
އިންޑިއާއިން ދަނީ އަބަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން
 
އިތުރު 2،000 ސޯޝަލް ހައުސިން އެޅުމަށް އިންޑިއާއިން އެހީވާނެ
 
މިއީ އިންޑިއާއިން ދޫކޮށްފައިވާ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަށް އިތުރުކުރި އަދަދެއް

އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ އިތުރު 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭހެން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ނިންމޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އިންޑިއާއިން ވަނީ 800 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޫކޮށްފައެވެ. މި ލޯނަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު އިތުރުކޮށްދެއްވަން އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އިތުރު 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޫކުރަން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާކަމަށެވެ. މިއީ މުހިންމު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއް ނިންމުމަށް އެހީވާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރޭގައި ލ. އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރާ ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތާއި، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އެކްސްޕެންޝަން މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް އެހީއަކަށް ވެގެންދާނެކަން ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ މި ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާއާ ރާއްޖޭގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބައްލަވާލައްވާފައިވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ތިލަމާލެ ބްރިޖުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެންދިއުމާއި، 4،000 ސޯޝަލް ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓަކީ ދެގައުމުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުގެ 119 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކްރެޑިޓް ލައިންގެ ދަށުން އިތުރު 2،000 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓެއްގެ މަސަައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވާތީ ރައީސް ވަނީ އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރުން، ސައިބަރ ސެކިއުރިޓީ ދާއިރާ، ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމެންޓުގެ ދާއިރާ، އަދި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ދާއިރާއިން އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުންތަކުގެ ސަބަބުން މި ދާއިރާތައް ކުރިއަރައިގެންދާނެކަން ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ވަނީ އިންޑިއާއަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖެއާ އެންމެ ގާތް ގައުމުކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ރާއްޖެއަށް ދިމާވި ކޮންމެ ކަމެއްގައި އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި އިންޑިއާއިން ފޯރުކޮށްދިން އެހީ ރައީސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
50%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި