ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 12:53
އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމަރޝަލް އޮފިސަރ ހުސެއިން ނިޔާޒް
އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމަރޝަލް އޮފިސަރ ހުސެއިން ނިޔާޒް
ރާއްޖެއެމްވީ
އުރީދޫގެ އަހަރީ ދުވަސް
މިއަދުން ފެށިގެން މުޅި މާލެއަށް އުރީދޫ 5ޖީ ލިބޭނެ
 
އިތުރު 6 ރަށަކަށް ފައިބަރ ސަބްމެރިން ގުޅާލަން ވަނީ ނިންމާފައި
 
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލެއަށް 5ޖީ ފޯރުކޯށްދެވޭނެ
 
ޕޯސްޓްޕެއިޑް 800 އިން މަތީގެ ޕްލޭންތައް ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް 5ޖީ ލިބޭނެ

މިއަދުން ފެށިގެން މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް 5ޖީ ލިބޭނެކަން އެކުންފުނިން އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫއަށް 17 އަހަރު ފުރުމާއި ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ހަފްލާގައި މިކަން ލޯންޗުކޮށްފައިވާއިރު، މިއާއެކު 5 ޖީ ސަޕޯޓްކުރާ ފޯނުތައް ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ޕޯސްޓްޕެއިޑް 800 އިން މަތީގެ ޕްލޭންތައް ގެންގުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށް މިހާރު 5ޖީ ލިބޭނެއެވެ.

މި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އުރީދޫގެ ޗީފް ކޮމަރޝަލް އޮފިސަރ ހުސެއިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކަށް 5ޖީ ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މި މަސައްކަތުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ކަމަށެވެ. ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިމާލެއަށް މި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، އަދި ކުރިއަށްއޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް 5 ޖީ ތައާރަފުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2023 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު 6 ރަށަކަށް ފައިބަރ ސަބްމެރިން ކޭބަލް ގުޅާލެވޭނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޑޭޓާ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރާ މިންވަރު ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވަމުން ކަމަށެވެ. އެ ޑިމާންޑު ވަރަށް ބޮޑުވެފައިވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މި ޑިމާންޑަށް ކޭޓަރ ކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މި ޑިމާންޓަށް ކޭޓަރ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ސަބްމެރިން ކޭބަލް އިތުރު ރަށްތަކަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ. މި ކޭބަލް އިތުރު 6 ރަށަކަށް ގުޅާލަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ރަށްތަކަކީ މާފުށި، ވެލިދޫ، މާމިނގިލި، ދުވާފަރު، ކުޑަހުވަދޫ އަދި ދަނގެއްޗެވެ. އަންނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މި ރަށްތަކަށް ސަބްމެރިން ކޭބަލް އެޅިގެންދާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕީސް ކޭބަލް ކުޅުދުއްފުއްޓާ ސިންގަޕޯރއާ ދެމެދު ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ މިއީ އޭޝިއާއިން ބޭރު ގައުމަކާ ޕީސް ކޭބަލް ގުޅިގެންދާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ގޭމް ކުޅޭ ކަސްޓަމަރުންނަށާއި، ސްޓްރީމިންތައް ބެނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތައް ވެގެންދާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް