ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 13:26
ތޮމްސަން ސީޑްލެސް ގްރޭޕްސް
ތޮމްސަން ސީޑްލެސް ގްރޭޕްސް
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
ޕެސްޓިސައިޑް އެކުލެވުން
ޔޫރޯ ފްރުޓްސް ބްރޭންޑްގެ "ތޮމްސަން ސީޑްލެސް ގްރޭޕްސް" ބޭނުން ނުކުރަން އަންގައިފި
 
އެމްއެފްޑީއޭއިން ދަނީ އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން

ހުންނަންވީ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް "ޕެސްޓިސައިޑް" ހުރުމުން އިންޑިއާގެ "ޔޫރޯ ފްރުޓްސް" ބްރޭންޑްގެ "ތޮމްސަން ސީޑްލެސް ގްރޭޕްސް" ވިއްކުމާއި، ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަފް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ)އިން ބުނީ ޔޫރޯ ފްރުޓްސް ބްރޭންޑްގެ ތޮމްސަން ސީޑްލެސް ގްރޭޕްސް ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ޔޫރަޕުގެ ރެޕިޑް އެލަރޓް ސިސްޓަމް ފޮރ ފުޑް އެންޑް ފީޑްއިން އެ އޮތޯރިޓީއަށް އަންގާފައިވާކަމަށެވެ.

މި އުފެއްދުން އެކްސްޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ޔޫރޯ ފްރުޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުންނެވެ. މި އުފެއްދުން ހޯލްސޭލްކޮށްފައިވަނީ ނެދަރލެންޑްސްގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ގްލޯބަލް ގްރީން ޓީމް" އިން ކަމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެމްއެފްޑީއޭއިން ބުނީ މި އެލަރޓާއި ގުޅިގެން މި އުފެއްދުމުގެ ސަބަބުން ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އޮތް ހިރާސްގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެ އޮތޯރިޓީން ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޔޫރޯ ފްރުޓްސް ބްރޭންޑުގެ "ތޮމްސަން ސީޑްލެސް ގްރޭޕްސް" ނުވިއްކުމަށާއި، ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެމްއެފްޑީއޭއިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް