ކ. މާލެ
|
25 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 21:14
ޓްރެފިކް ފްލޯ ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް
ޓްރެފިކް ފްލޯ ދައްކުވައިދޭ ޗާޓެއް
ޕޮލިސް
ހައްޖުވެރިން ފުރުން
ހައްޖުވެރިން ފުރާ ދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ ޓްރެފިކް ފްލޯ ބަދަލުވާނެ
 
ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލު އަންނާނީ 1 ގަޑިއިރަށް
 
ހައްޖުވެރިން ފުރާނީ މި މަހުގެ 26، 29 އަދި ޖުލައި 2ގައި

މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާން ހައްޖުވެރިން ފުރާދުވަސްތަކުގައި މާލޭގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން އާއްމުކޮށްފައިވާ ޗާޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި ހައްޖުވެރިން ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ރޭގަނޑު 7:00ން 8:00ށް، މަޖީދީ މަގާއި އަމީނީ މަގުން ދުއްވޭނީ ހުޅަނގުން އިރަށެވެ.

Advertisement

މިއަހަރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ މީހުން ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ 3 ދުވަހެއްގައެވެ. އެއީ މި މަހުގެ 26 އާއި 29 އަދި ޖުލައި 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މަޖީދީ މަގާއި އަމީނީ މަހުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށް އަންނަ ބަދަލާއެކު އޯކިޑު މަގުގެ ޓްރެފިކް ފްލޯއަށްވެސް ބަދަލު އަންނާނެއެވެ.

ސައޫދީން ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު ދީފައިވަނީ 453 ހައްޖު ކޯޓާއެވެ. މި ހުރިހާ ކޯޓާއެއް ސަރުކާރުން ދީފައިވަނީ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށެވެ. އެ ކޯޕަރޭޝަނުން 353 ކޯޓާ، ކިޔޫގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާއިރު، 100 ކޯޓާ އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ މީހުންގެ އެންމެ އިސް ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރުއެވެ. މިނިސްޓަރާއެކު ހައްޖު މިޝަންގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިހާރު ވަނީ ސައޫދީއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް