ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2022 | ބުދަ 07:19
ބީއެމްއެލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުން
ބީއެމްއެލް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބުނު ދަރިވަރުން
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފަންޑު
ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފަންޑު ލިބޭ ދަރިވަރުން ހޮވައިފި
 
ބީއެމްއެލްގެ ސްކޮލަރޝިޕް 3 ދަރިވަރަކަށް ލިބުނު

މިއަހަރު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ސްކޮލަރޝިޕް ފަންޑުގެ ދަށުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ދަރިވަރުން ހޮވައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނި ގޮތުގައި މި ފުރުސަތު 3 ދަރިވަރަކަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެއީ އަހުމަދު ނިސާލް އަބްދުﷲ އާއި އާމިނަތު މައިސާ ނިޔާޒު އާއި އިސްމާއިލް ޒަކްވާން ޝިހާދުއެވެ.

މި ސްކޮލަރޝިޕް ފަންޑަކީ ދަރިވަރުން ހޯދާފައިވާ ތައުލީމީ ނަތީޖާއަށް ބަލައި ރާއްޖޭން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމަނައިގެން ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕެކެވެ. މި ސްކޮލަރޝިޕް ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަތީ 200 ޔުނިވަރސިޓީ އިން ބޭންކިން އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާއިން ބޭނުންވާ ކޮންމެ އަންޑަރ ގްރެޖުއޭޓް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކުރެވޭނެއެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޓިމް ސޯޔަރ ވިދާޅުވީ މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކުގެ ލީޑަރޝިޕް މަގާމުތައް ފުރަމުންދާނެ ހުނަރުވެރި ތައުލީމީ ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން ޤައުމަށް ޚިދުމަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަކީ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް އެހީތެރިވެ، ޤައުމުގެ މުސްތަގްބަލަށްޓަކައި ކުރެވޭ މުހިންމު އިންވެސްޓްމެންޓެއް ކަމަށް ވެސް ޓިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބީއެމްއެލް ސްކޮލަރޝިޕް ފަންޑަކީ ބީއެމްއެލްގެ 40 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުޖުތަމައަށް ފައިދާހުރި 12 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ހަރަކާތުގެ ގޮތުގައި ނޮވެމްބަރު 2021 ގައި ތައާރަފްކުރެވުނު ފަންޑެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް