ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ވިޔަފާރި - ލޯކަލް މާރުކޭޓު

ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް އަދި ގާޑިޔާތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ނިންމައިފި

  • ފޯމްތައް ހުށަހަޅާނީ ޖުލައި 20 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ނިޔަލަށް

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2017 | ހޯމަ 20:27 1,112

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް އަދި ގާޑިޔާ ތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފިއެވެ.

 

އެމިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނަކީ މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކާއި، ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ އިތުރުން މާލޭ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ގާޑިޔާ ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަންތަން ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގެ މަހު ކުއްޔަކީ މިއިން ކޮންމެ ތަނަކުންވެސް 2000 ރުފިޔާއަށް ކަމަށާއީ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ 1 އަހަރު ދުވަހަށް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

 

އެހެންކަމުން މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2017 ޖުލައި 20 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

 

މި ކަމަށް އެދޭ ފޯމް އެ މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުންނާއި ކައުންޓަރުން ލިބެންހުންނާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ، އެ ހުށަހަޅާތަނަކަށް އެއްފޯމު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

އަދި މިތަންތަން ދޫކުރެވޭނީވެސް ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެންމެ މަތިން މާކުސް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށްވާއިރު ހުށަހަޅާ ފޯމްތަކަށް މާކްސް ދެވޭނެ ގޮތް މިހާރު ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް