ކ. މާލެ
|
11 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 21:31
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގު
ދިރާގުގެ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
ދިރާގުން 145 ރުފިޔާއަށް 23ޖީބީ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް
މިއީ ދިރާގު "ސަޅި ޕްރިޕެއިޑް" ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ދިރާގުން އެ ކުންފުނީގެ ސަޅި ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ސަޅި ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ކޮންމެ ހަފުތާއަކު 145 ރުފިޔާއަށް 23 ޖީބީ ޑޭޓާ ލިބޭނެއެވެ. އެއީ ދުވާލަކަށް 3ޖީބީ އެވެ.

އަދި "ސަޅި ވީކްލީ ޕްލޭން" އެކްޓިވޭޓް ކުރުމުން، ހަފުތާ ބަންދު ތެރޭގައި ދިރާގުގެ ސަޅި ޕްރިޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށާއި ދިރާގު ޕްރިޕެއިޑް ކޮމްބޯ ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުން 3ޖީބީ ޑެއިލީ ޑޭޓާ ނެގުމުން، އިތުރު 2 ޖީބީގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޑޭޓާވެސް ލިބޭނެއެވެ.

ހަފުތާ ބަންދަށް ޚާއްސަކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޑޭޓާގެ ތެރޭގައި ފޭސްބުކާއި، އިންސްޓަގްރާމާއި، ޓުވިޓަރ އަދި ސްނެޕްޗެޓް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ދަށުން "ސަޅި ވީކްލީ ޕްލޭން" އެކްޓިވޭޓްކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިރާގު ނަމްބަރުތަކަށް އަންލިމިޓެޑްކޮށް ގުޅޭނެއެވެ.

މި ޕެކޭޖް ދިރާގުގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް