ކ. މާލެ
|
7 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 21:05
ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ވެކްސިން ޖެހުން
ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތުއްތުކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން އަލުން ފަށައިފި
 
މިހާރު ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފައިވާނެކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނޭ
 
އެ ހޮސްޕިޓަލުން ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލީ މުއްދަތު ހަމަވެފައިހުރި ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލައަކާގުޅިގެން

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިންތަކެއް ދިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ވެކްސިން ޖެހުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހު ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތުއްތު ކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖަހަން އަލުން ފަށައިފިއެވެ.

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ޖެހުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލީ 29 މެއި 2022 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހަށް މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި އެމްއާރު ވެކްސިނާއި ބީއޯޕީވީ ވެކްސިން ކުދިންތަކަކަށް ދިންކަމުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ތަހުގީގަށެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވަނީ ސަސްޕެންޑްވެސް ކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މުއްދަތު ހަމަވެފައިހުރި ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވި ދަތިތަކަށް މައާފަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އެފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުނުވާނެކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރު އަޅާފައިވާކަމަށް ވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނި ގޮތުގައި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ޖެހުން އަލުން ފަށާފައިވަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބެލުމުގެދަށުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް