ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2022 | އާދީއްތަ 07:51
މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު
ހަންގޭރީ އަތުން އިންގްލެންޑް ބަލިވެއްޖެ
 
މިއީ 60 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހަންގޭރީން އިންގްލެންޑް އަތުން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅު

ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ހަންގޭރީ އަތުން އިންގްލެންޑް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ލީގުގައި އިންގްލެންޑްގެ ފެށުން ހަރާބުވީ ހަންގޭރީގެ ޕުސްކަސް އެރީނާގައި ކުޅުނު މެޗުގައި 1-0 ން ބަލިވެގެންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ޕެނަލްޓީއަކުން ސޮބޯޒްލައިއެވެ. މިއީ ރީސް ޖޭމްސް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ. މެޗުގެ އެންމެ ޚާއްޞަކަމަކީ އިންގްލެންޑް ސްކޮޑަށް އަލަށް ނެގި ވެސްޓް ހޭމްގެ ފޯވާޑް ބޮވެންއާއި, ލެސްޓަރ ސިޓީގެ ޑިފެންޑަރު ޖަސްޓީން ޤައުމީ ޓީމަށް ފުރަތަމަ މެޗު ކުޅުމެވެ. ނޭޝަންސް ލީގުގައި އިންގްލެންޑްގެ ދެވަނަ މެޗުގައި އަންގާރަ ދުވަހު ވާދަކުރަން ޖެހޭނީ ޖަރުމަނާއެވެ. އެމެޗު ކުޅޭނީ ޖަރުމަނުގައެވެ.

ހަންގޭރީން އިންގްލެންޑް ބަލިކުރި މެޗު ބަލަން ވަން 30,000 ސަޕޯޓަރުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނެވެ. މިއީ މިދިޔަ 60 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންގްލެންޑްގެ މައްޗަށް ހަންގޭރީން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅެވެ. މިމެޗުގެ ކުރިން ހަންގޭރީން އިންގްލެންޑް ބަލިކުރީ 1962 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް